ФГУ проведе дискусия с кметове на кметства и предствители на районни администрации в община София

Начало / Новини / ФГУ проведе дискусия с кметове на кметства и предствители на районни администрации в община София
Начало / Новини / ФГУ проведе дискусия с кметове на кметства и предствители на районни администрации в община София

ФГУ проведе дискусия с кметове на кметства и предствители на районни администрации в община София

big-logo-europeSO_Gerb-cvetenНа 20.06. 2016 г. от 10.00 до 12.30 ч. в хотел „Дом на учения – БАН” се проведе среща – дискусия с кметове на кметства и представители на районни администрации в Столична община.

Дискусията постави старта на проект „Повишаване на Индекса на гражданско участие чрез овластяване на гражданите на кметства в община София”, който се изпълнява от Сдружение „Форум Гражданско Участие” и Сдружението на кметства в община София с финансовата подкрепа на Програма Европа, 2016 г. на Столична община.

В срещата участваха кметовете на кметства в община София, представители на районна администрация Панчарево, г-н Бойко Секиранов, началник отдел “Регионална икономика и анализи” и общественият посредник  за Община София Лилия Христова. В събитието се включи и координатор на Програма „Европа”  –  г-жа Цветомира Георгиева.
Срещата протече съгласно предварително разработената програма. Участниците получиха подробна информация за Индекса на гражданското участие в София, тъй като именно изводите от него бяха в основата на проекта. Едно от основните заключения от измерването показва, че кметовете на кметства и предствителите на районни администрации имат най-тясна връзка и най-големи възможности за комуникация с гражданите. От друга страна, техните правомощия не позволяват активно правене на политики и вземане на решения на местно ниво.
Задълбочено бяха обсъдени основните предизвикателства, с които се сблъскват управите на кметствата и районните администрации при взаимодействието им с гражданите, от една страна, и със Столична община и Столичния Общински съвет, от друга.Някои от тези предизвикателства са: липса на информация за приходите и разходите на кметствата, липса на ясна координация и взаимодейсвие със СО и СОС, липса на финансов ресурс на ниво кметство, нежелание на гражданите да участват при обсъждането на важни местни теми (освен когато няма непосредствена опасност за битието им), неясноти по въпроса какво се приема за „легитимно” обществено обсъждане и много други.
Проектът „Повишаване на Индекса…” ще даде възможност да бъдат адресирани някои от тези предизвикателства – ще бъде разработен практичен Наръчник, включващ информация за законите, третиращи обществените обсъждания, за начините на организиране на ефективни обсъждания, за методи за привличане на гражданите и за подходи за водене на граждански дискусии.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt