ФГУ с предложения за промени в Закона за прякото участие

Начало / Становища / ФГУ с предложения за промени в Закона за прякото участие
Начало / Становища / ФГУ с предложения за промени в Закона за прякото участие

ФГУ с предложения за промени в Закона за прякото участие

в Становища

Важни промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление (ЗПУГДВМС) предлага мрежата Форум Гражданско Участие (ФГУ).

На заседание на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите бяха обсъдени внесените два законопроекта на ЗПУГДВМС от народни представители от групите на АБВ и Реформаторския блок. По време на дебата в обществения съвет стана ясно, че ФГУ изразява принципната си подкрепа за внесените законопроекти, но предлага няколко промени в съгласие с принципите на пряката демокрация и с цел организирането на референдуми да стане по-лесно приложимо на практика. В обсъжданията участваха членове на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с НПО и участници в гражданските панели на тема „Какво трябва да се промени в управлението на страната?”, организирани в края на 2014 и началото на 2015 г. от Сдружение „Болкан Асист” – член на УС на ФГУ.

Според участниците в дискусията, внесените в Народното събрание предложения за промени правят опит да създадат условия за по-голямо гражданско участие, но това на практика не се получава с предложените текстове. Едно доказателство е проведеният референдум за АЕЦ Белене, където въпреки активното участие на няколко водещи политически партии, кворумът беше малко над 20 %.

Ето защо, Общественият съвет предлага следните промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление:

  • Промяна в чл. 9, ал. 1 на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление като отпадне израза „на територията на Република България“, с което да се позволи участието и на граждани намиращи се извън територията на страната да се включат, като откриват секции извън посолствата в чужбина;
  • Намаляване на изискването за кворум за участие в референдумите (национален и местен) до 20% от гласоподавателите;
  • Намаляване на изискването за събиране на определен брой подписи за упражняване на гражданска инициатива за референдум – за национален референдум да се намалят до 100 хил. (за обвързващата инициатива) и 50 хил. (за необвързващата инициатива), а за местен референдум – до 1% от броя на гласоподавателите (в съответната община/  район / кметство) за обвързваща инициатива и до 0,5% – за необвързваща;
  • Удължаване на срока за събиране на подписи в подкрепа на национален или местен референдум до 6 месеца, което обаче да не изключва по-ранно приключване на процеса и депозиране на подписите (при събрани достатъчен брой подписи);
  • Невъзможност от страна на Народното събрание / Общинските съвети да преформулират или редактират въпроса на инициативния комитет (когато е осъществена гражданска инициатива за референдум чрез подписка);
  • Облекчаване на изискванията за предоставяне на лични данни при участие в подписки за граждански инициативи и референдуми – да не се изисква ЕГН, а само рождена дата;
  • Предоставяне на възможност за събиране на подписи онлайн (по аналогия с Европейката гражданска инициатива);
  • Включване на нов раздел в Закона във връзка с информационната кампания с цел гарантиране на условия и предпоставки за широк обществен дебат, прозрачност и равнопоставеност на различните гледни точки;
  • Въвеждане на  възможност за реална законодателна гражданска инициатива.

Официално предложението за промени от името на мрежата ще бъде внесено от председателя на УС на ФГУ Ива Таралежкова на заседание на Комисията за взаимодействие с неправителствените организации на 7.05.2015 г.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt