ФГУ със свой представител в КН на ОПДУ

Начало / Новини / ФГУ със свой представител в КН на ОПДУ
Начало / Новини / ФГУ със свой представител в КН на ОПДУ

ФГУ със свой представител в КН на ОПДУ

в Новини

logoПредставител от Форум Гражданско Участие и Национална мрежа за децата ще участва в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. Ива Таралежкова беше излъчена за наблюдател с право на съвещателен глас като представител в групата на юридическите лица с нестопанска цел, работещи в сферата на политиките за развитие, включително на регионално и местно ниво. На проведена на 2 септември 2014 г. среща между представителите на четирите одобрени от Министерския съвет организации, Таралежкова бе избрана за представител с 4 гласа „за“. За заместници бяха избрани Веселина Георгиева от Българска асоциация на консултантите по европейски проекти, Цанко Шандров от Фондация „Регионални инициативи“ и Тодор Йосифов от Сдружение „Младежки глас“. В Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ представителите на НПО ще имат право да участват в дискусиите, да правят препоръки и предложения от името на организациите в сферата на политиките за развитие.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt