ФГУ стана член на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво

Начало / Новини / ФГУ стана член на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво
Начало / Новини / ФГУ стана член на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво

ФГУ стана член на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво

От
в Новини

На 17 октомври 2019 г. се проведе първата среща на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, а Форум Гражданско Участие бе сред нейните учредители. Инициативата е на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и цели включването на широк кръг от участници в разработването и изпълнението на  Национален план за действие за иновации и добро управление на местно ниво в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Платформата е замислена като механизъм за сътрудничество между представители на националните и местни власти, социалноикономическите партньори, академични среди, граждански организации, медии, омбудсман и други за прилагане на принципите на добро управление, залегнали в Стратегията.

Наред с изработването на плана, Платформата ще обсъжда и адресира становища по стратегически документи, нормативни актове и други предложения, касаещи развитието на иновациите и доброто демократично управление на местно ниво. Освен това, тя ще управлява процедурата за присъждане на Етикета за иновации и добро управление, който се връчва на български общини от 2011 година. До сега Етикета са получили 39 общини, доказали, че прилагат в работата си 12-те принципа за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Етикетът се присъжда за две години, след което общината може да поднови кандидатурата си.

Надяваме се, че участието на мрежата ФГУ в Платформата ще гарантира повече чуваемост от страна на общините към препоръките на гражданите и гражданските организации и ще спомогне за стимулиране и подобряване на гражданското участие на местно ниво.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt