ФГУ стартира кампания „Ние Променяме Общността”

Начало / Проекти / Мрежата в действие / ФГУ стартира кампания „Ние Променяме Общността”
Начало / Проекти / Мрежата в действие / ФГУ стартира кампания „Ние Променяме Общността”

ФГУ стартира кампания „Ние Променяме Общността”

Форум Гражданско Участие (ФГУ) – мрежа от над 120 граждански организации от цялата страна, поде инициатива под надслов «Ние Променяме Общността», която цели да убеди българските местни власти в ползите от учредяването на фонд за подкрепа  на граждански инициативи. За целта ФГУ разработи механизъм, който в 10 стъпки обяснява как да стане това. Той ще бъде предложен пилотно на местните администрации в три общини – Шумен, Стара Загора и Благоевград, а впоследствие ще бъде предоставен и на всички останали  общини в България, в които не съществуват форми за подпомагане на неправителствените организации.

Докладът представлява изследване на механизмите в различни общини и следваща стъпка от кампания на мрежата, започнала още през 2015 г. Тогава ФГУ разработи въпросник и методология за оценка на Индекса на гражданското участие на общинско и национално ниво. До този момент са проведени оценки в 15 общини в България, като те могат да бъдат намерени на index.fgu.bg. Оценките на Индекса, които се правят на базата на фокус-група, в която участват представители на НПО, местна власт, бизнес, активни граждани и медии, са съпроводени от изводи и препоръки за това как може да се подобри взаимодействието между гражданските организации и институцииФонд_графикате на ниво община. Оказва се, че независимо от това, че са проведени по различно време и с различни хора, дискусиите всъщност водят към сходни изводи и препоръки, например: да се подобри процедурата за организиране и провеждане на обществени обсъждания и консултации; да се засили прозрачността в работата на Общинските съвети; да се инициират обществени дебати и кампании по важни проблеми на местно ниво; сайтовете на общините да станат по-информативни, актуални и по-лесни за достъп. Една от основните препоръки, изведени по време на дискусиите в различните общини, е необходимостта от учредяването на фонд от общинския бюджет, който да финансира на конкурсен принцип инициативи на граждански организации и неформални групи от граждани.

Ето защо ФГУ поде застъпническа кампания за учредяването на такива фондове. На първия етап от кампанията бяха организирани дискусии, на които представители на членуващи в мрежата ФГУ организации, на местни медии и активни граждани обсъдиха възможностите, необходимостта и вероятните трудности за създаването на такъв фонд. Експерти от ФГУ изработиха механизъм, в който подробно е разписано какви стъпки трябва да бъдат направени за учредяването на общински фонд за подкрепа на общественозначими граждански инициативи и как би могъл да функционира той.

Резюме на механизма можете да видите тук.

Рекламно клипче на кампанията:

 

 

EEA_Grants_logo_malkoКампанията на ФГУ за обособяване на общински фонд за финансиране на граждански инициативи се реализира в рамките на проект „ФГУ – мрежата в действие”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Mott Logo - Color LARGE

 

Кампанията се съфинансира от Фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt