ФГУ тръгва на „турне“ из страната

Начало / Проекти / Мрежата в действие / ФГУ тръгва на „турне“ из страната
Начало / Проекти / Мрежата в действие / ФГУ тръгва на „турне“ из страната

ФГУ тръгва на „турне“ из страната

През април Форум Гражданско Участие (ФГУ) започва провеждането на регионални форуми в шестте района за планиране. Първият от серията регионални обществени форуми ще се проведе на 22-23.04.2015 г. в Пловдив.

В дискусии с членовете на ФГУ от Южен централен район за планиране, партньори и представители на институциите ще бъдат обсъдени основните насоки и механизми на работа в мрежата, прилагането на новите  оперативни програми 2014 – 2020, предстоящите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за прякото участие на гражданите. В дискусиите ще бъдат набелязани значими за участниците местни и национални теми и каузи, за чието осъществяване мрежата ФГУ да предприеме съвместни стъпки и застъпнически кампании.

Регионалният форум за Югозападен район за планиране ще бъде проведен в София на 29-30.04.2015 г., а за Югоизточен – на 11-12 май в Стара Загора. Датите на останалите събития ще бъдат уточнени до края на месец април.

Организирането на регионалните форуми е в рамките на проект „ФГУ – мрежата в действие”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg

Събитието се съфинансира от Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. – www.mott.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt