Форум „Гражданско участие“ организира регионални форуми

Начало / Новини / Форум „Гражданско участие“ организира регионални форуми
Начало / Новини / Форум „Гражданско участие“ организира регионални форуми

Форум „Гражданско участие“ организира регионални форуми

През месец март 2012 г. Форум „Гражданско участие“ организира регионални форуми на тема „Гражданско участие в процесите на програмиране и планиране на следващия планов период 2014 – 2020 година“. Форумите се провеждат с цел повишаване на информираността на българските граждански организации и формиране на знания и умения за участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво чрез:
  • представяне на „входовете за гражданско участие“ на местно, национално и европейско ниво и успешни практически примери;
  • обсъждане на предстоящите стъпки за осигуряване на ефективно гражданско участие в процесите на програмиране на средствата от ЕС и регионално планиране за периода 2014-2020;
  • представяне и обсъждане на проблем от значение за местната общност, чието решение да се търси от участниците в съответната дискусия и членовете на Форум Гражданско участие.
За участие във форумите са поканени представители на граждански организации и на общински и областни администрации на територията на съответния планов регион. 
 
Форумите ще се проведат в периода 6-23 март при следния график:
  • 06 – 07.03.12 – форум Югозападен регион; град Благоевград, 
  • 13 – 14.03.12 – форум Северен Централен и Североизточен регион, град Русе 
  • 15 – 16.03.12 – форум Северозападен регион; град Плевен,  
  • 22 – 23.03.12 – форум Южен Централен и Югоизточен регион, град Бургас
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt