ФГУ e избрано за председател на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Начало / Новини / ФГУ e избрано за председател на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Начало / Новини / ФГУ e избрано за председател на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

ФГУ e избрано за председател на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

в Новини

На 14.09.2017, на заседанието на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите (КВНОЖГ) бе утвърден съставът на Обществения съвет към Комисията. Както знаете, Форум Гражданско Участие бе избрано в областта „Развитие на гражданското общество“ и номинирано да представлява интересите на избраните организации в тази група.

6_1_b

 

На заседанието в четвъртък Ива Таралежкова, председател на УС на Мрежата е избрана за Председател на Обществения съвет към КВНОЖГ. 

Предстои организиране на първо заседание в рамките на 44-то Народно събрание.

Общественият съвет е форма на партньорство между Народното събрание и структурите на гражданското общество с цел засилване на прозрачността в законодателния процес и осигуряване на обществено наблюдение и контрол върху дейността на законодателния орган. Участието на представителите  на неправителствените организации се осъществява на доброволен принцип, като в състава на съвета се включват общо 21 члена – по един от следните области: 

 • Развитие на гражданското общество;
 • Развитие на местните общности;
 • Законодателство и публични политики;
 • Правосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред;
 • Европейски въпроси и политики;
 • Икономическо развитие;
 • Социални въпроси и пазара на труда;
 • Здравеопазване;
 • Правата на хората с увреждания
 • По политиките за българите в чужбина;
 • Защита правата на човека;
 • Етническите въпроси и миграцията;
 • Правата на жените и равнопоставеност на половете;
 • Младежки въпроси и политики
 • Правата на децата;
 • Образование и наука;
 • Култура и културно- историческо наследство;
 • Екология и околна среда;
 • Физическо възпитание и спорт;
 • Дарителство и доброволчество;
 • Транспорт  и  информационни технологии.
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt