Габрово с оценка 3,16 по гражданско участие

Начало / Новини / Габрово с оценка 3,16 по гражданско участие
Начало / Новини / Габрово с оценка 3,16 по гражданско участие

Габрово с оценка 3,16 по гражданско участие

в Новини

Да се оптимизира уеб сайтът на община Габрово и да се публикува актуална информация, новини и материали за текущи консултативни процеси и предстоящи решения на Общинския съвет, а срокът за обществени консултации да се увеличи на 14 работни дни, като се предвиди и задължение за обратна връзка по направените предложения от граждани и организации – такива са част от препоръките, направени по време на фокус-група, която се събра, за да оцени Индекса на гражданското участие в община Габрово. Изследването се проведе по инициатива на Форум Гражданско Участие и местните партньори на мрежата „Общинско читалищно сдружение – 2011“ – Габрово, Сдружение „Фабриката”, Националната асоциация на секретарите на общини в Република България и Информационен център на НСО – Габрово, които са членове на ФГУ. Методологията за оценка на индекса на гражданското участие бе разработена от Форум Гражданско Участие и Българския център за нестопанско право през 2015 г. с цел да бъдат изследвани три аспекта на гражданското участие – нормативната база, проявленията на гражданска активност и ефектът, който произлиза от тази активност. Създадена е методология за измерване на националната оценка, която ще се провежда през две години, и на местна оценка, която мери гражданското участие на общинско ниво. Вече са проведени оценки в петнадесет общини, които могат да бъдат сравнени на сайта на Индекса на гражданското участие. Изводите и препоръките, излезли от обсъжданията по време на фокус-групите за оценка също са достъпни на сайта.

Част от останалите препоръки от оценката в Габрово са, например, Общината да създаде фонд за граждански инициативи към общинския бюджет, който да подпомага и активизира гражданските организации в защита на техните каузи (чрез прозрачна процедура и на конкурсен принцип). По отношение на местните граждански организации е отчетена нуждата от повече активност от тяхна страна и обединение на силите и ресурсите им, което да доведе до по-резултатно участие в правенето на политики. Общата оценка на гражданското участие в община Габрово е 3,16. Подробните резултати от оценката могат да бъдат намерени на сайта на Индекса.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt