„Гласът ни” (glasatni.bg) – мястото, където се чува гласът ни

Начало / Становища / „Гласът ни” (glasatni.bg) – мястото, където се чува гласът ни
Начало / Становища / „Гласът ни” (glasatni.bg) – мястото, където се чува гласът ни

„Гласът ни” (glasatni.bg) – мястото, където се чува гласът ни

в Становища

Ново място в интернет пространството, което обединява социално отговорни хора със силна гражданска позиция – така накратко може да се опише новата онлайн платформа „Гласът ни”. Инициативата е на Българския център за нестопанско право като идеята е активни хора с интереси в гражданската тематика да дават предложения и да коментират промените в законите, касаещи гражданските организации. Основна кауза на „Гласът ни” (glasatni.bg) е да срещне и обедини хора, които вярват, че гражданите имат съществена роля в процеса на взимане на решения и са готови да участват в него.

141117_GlasatNi_Banner_728x90

Обсъжданите в платформата въпроси са в четири ключови теми:

  • Гражданско участие – как могат гражданите да участват в процеса на взимане на решение, как да се осигури реален достъп до информация, кой и как прави оценка на въздействието на законодателството и пр.;
  • Доброволчество – защо е необходим закон за доброволчеството и какво и как трябва да регламентира той; трябва ли активна подкрепа от държавата за развитие на доброволчеството; какво е доброволческа организация и пр.
  • Гражданско образование – какво е по същността си гражданско образование, важно ли е да е задължителна част от учебната програма и пр.;
  • Неправителствени организации – кои са важните законови промени, които ще променят и подкрепят средата, как и от какви източници е редно да се финансират неправителствените организации, каква е ролята им в обществения живот.

Предложенията и дискусиите по всяка от темите се следят от модератори – експерти в областта от различни неправителствени организации, чиято роля е да стиковат и канализират дискусиите. Екипът на Форум Гражданско Участие модерира темата «Гражданско участие» като целта е на базата на предложенията, дадени от потребителите, да бъдат формулирани конкретни и реалистични предложения към отговорните институции. Направените предложения събират също и публична подкрепа и най-силно подкрепените също ще бъдат представени на ангажираните институции.

Платформата има амбициозната задача да обединява мнения и конструктивни предложения за ключови промени в гражданската среда и да ги отнася към взимащите решения, като се застъпва за пряко участие в бъдещите законодателни инициативи.

Онлайн платформа «Гласът ни» е част от проект „Къщата на гражданското общество – общност за развитие“ (BG05/576) на БЦНП, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. с приоритет – изграждане на Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор (www.ngogrants.bg). Платформата се намира на адрес: www.glasatni.bg, регистрацията е свободна и необходима за активно участие в дискусиите.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt