Годишен отчет на ФГУ за 2016

Годишен отчет на ФГУ за 2016

Форум Гражданско Участие публикува годишния си съдържателен и финансов отчет за 2016 година.

2016 година беше динамична. Работата ни беше насочена към стимулиране на промяна в системата на различни нива, засилване на гласа на гражданските организации и информиране на обществеността относно възможностите и предизвикателствата пред гражданското участие. Активно се включвахме в обществени консултации, дебати, работни срещи и консултативни органи, за да изразяваме позицията на членовете на мрежата и да изграждаме нейното име сред партньори и институции. Може да прочетете какво постигнахме през изминалата 2016 година, какво ни замисли, какво ни предизвика и какво планираме за остатъка от 2017 тук.

IMG-2016-end of year

Финансовият отчет за 2016 може да разгледате в този документ.

Благодарим за продължаващото партньорство и подкрепа!

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt