Годишна среща на Форум „Гражданско участие“

Начало / Новини / Годишна среща на Форум „Гражданско участие“
Начало / Новини / Годишна среща на Форум „Гражданско участие“

Годишна среща на Форум „Гражданско участие“

На 23 и 24 април 2012 година в гр. София се проведе годишната среща на Форум „Гражданско участие“ (ФГУ). Представители на над 100 неправителствени организации от цялата страна се обединиха около идеята да официализират досегашния неформален характер на Форума и да го превърнат в представително за своите членове сдружение с нестопанска цел в обществена полза, с експертиза в сферата на гражданското участие на местно, национално и европейско ниво.
На 23 април в зала “Александър” на Радисън Блу Гранд Хотел български неправителствени организации обсъждаха с участието на министъра по управление на средствата от Европейския съюз г-н Томислав Дончев и министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов, мерките и политиките за социално включване на групите в неравностойно положение в България в контекста на новостите в Кохезионна политика на ЕС. Специални гости бяха г-жа Меглена Кунева като почетен президент на Европейската служба за гражданско действие, Брюксел и председател на УС на Европейски политически център, Брюксел и г-н Тони Винабълс, директор на Европейската служба за гражданско действие. 
 
Ива Таралежкова, председател на Координационния съвет на ФГУ, връчи на министър Дончев и министър Младенов писмено Становище на Форум „Гражданско участие“ относно Стратегическата рамка на Националната програма за развитие – България 2020, 

по Стратегическата рамка на НПР България 2020 Приоритет 6, както и Допълнителни предложения на част от членовете на ФГУ по Приоритет 4  -Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси.

 
Бяха представени изводи и препоръки на над 70 неправителствени организации, работили със и за уязвими групи по програма “Овластяване на безвластните по време на криза” на Институт „Отворено общество“ София.
 
По време на срещата се състоя и официалната промоция на първия в страна членка на ЕС виртуален център на Европейската къща на гражданското общество. Той ще подпомага участието на българските граждани в процесите на вземане на решения в Евросъюза и в упражняването на правата им на европейски граждани. Обсъдени бяха мисията, функциите и значението на Европейската къща за гражданското общество .
 
На годишната среща във Форум „Гражданско участие“ бяха приети още 23 нови организации, заявили желание да работят за увеличаването на участието на гражданите във вземане на властовите решения. 
 
 
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt