Годишна среща на Форум „Гражданско участие“ – 23 и 24 април 2012, гр. София

Начало / Новини / Годишна среща на Форум „Гражданско участие“ – 23 и 24 април 2012, гр. София
Начало / Новини / Годишна среща на Форум „Гражданско участие“ – 23 и 24 април 2012, гр. София

Годишна среща на Форум „Гражданско участие“ – 23 и 24 април 2012, гр. София

След  приключилите 4 регионални форуми на Форум „Гражданско участие“ (ФГУ) с тема „Гражданско участие в процесите на програмиране и планиране на следващия планов период 2014 – 2020 г.“ през април предстои да се проведе годишната среща на Форум „Гражданско участие“, за анализ на резултатите от проведените регионални срещи и свършената работа за изминалата година, както и определяне на бъдещите планове на Форума.
 
В рамките на първия ден от 13.00 часа, в зала „Александър“ на Радисън Блу Гранд Хотел, ще се проведе съвместна среща на организациите членове на ФГУ с организациите, финансирани в рамките на програмата „Овластяване на безвластните“ на Институт „Отворено общество“ (ИОО) и представители на различни институции. На срещата ще се акцентира върху темите за социалното включване като приоритет в европейската кохезионна политика за периода 2014-2020 и предизвикателствата за България, и ще бъде представена концепцията на Европейската къща на гражданското общество, както и програмата „Овластяване на безвластните по време на криза“ на ИОО. 
 
Вторият ден е предвиден изцяло за провеждане на годишната среща на ФГУ. 
Много от представителите на организациите, които взеха участие в регионалните форуми, изразиха интерес към работата на ФГУ и желание за присъединяване към него.  Тези, които искат да се присъединят към ФГУ могат да намерят информация ТУК 
 
 

Предварителна програма

23 Април 2012, xотел „Радисън Блу“, зала „Александър“
Хората на първо място – социалното включване като приоритет в европейската кохезионна политика за периода 2014-2020 и предизвикателствата за България
Модератор: г-н Георги Стойчев, Изпълнителен директор, ИОО – София
 
13.00 – 13.20  България в контекста на новостите в Кохезионна политика на ЕС за периода 2014-2020, г-н Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС  
13.20 – 13.40 Програма „Овластяване на безвластните по време на криза“ на ИОО – София – изводи и резултати, г-жа Ася Кавръкова, програмен директор в ИОО – София 
13.40 – 14.00 Състояние на уязвимите групи в България, г-н Боян Захариев, програмен директор в ИОО – София
14.00 – 14.20 Политиката на България за социално включване, г-жа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика
 
Европейската къща на гражданското общество: мисия, цели и функции в ЕС и България
Модератор: г-жа Ася Кавръкова, програмен директор в ИОО – София
 
15.15 – 15.30 Участието на българските граждани в процесите на вземане на решения в ЕС, г-жа Меглена Кунева, почетен президент на Европейската служба за гражданско действие, Брюксел и председател на УС на Европейски политически център, Брюксел
15.30 – 15.50 Европейската къща на гражданското общество – мисия и функции и значение за европейските граждани, г-н Тони Винабълс,  директор на Европейската служба за гражданско действие, Брюксел
15.50 – 16.10 Българската виртуална къща на активните граждани по европейски въпроси – мисия, функции и цели, г-н Петко Георгиев, председател на УС на фондация ПроИнфо
16.10 – 16.30 Дискусия
 
 
24 април 2012 г., Хотел Централ София
 
Годишна среща на Форум Гражданско Участие                      
 
 
            
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt