Готвят се промени в ЗСПД

Начало / Становища / Готвят се промени в ЗСПД
Начало / Становища / Готвят се промени в ЗСПД

Готвят се промени в ЗСПД

в Становища

До 23-и февруари 2015 г. са в ход обществените консултации по Закона за изменение и допълнение на закона за семейни помощи за деца. Като основна цел на промените е посочено подобряването на ефективността и целенасочеността на семейното подпомагане, като това ще стане чрез по-прецизното насочване на финансовата подкрепа от страна на държавата към детето. Законовите промени предвиждат да не се допуска родители, които изоставят децата си да получават семейни помощи, както и да се повиши значението на подпомагането в натура въз основа на оценка на индивидуалните нужди на детето и семейството. Записано е още, че ще бъде гарантирана равнопоставеността на децата в семейството, както и на всички форми на отглеждане на децата – от лица със сключен брак, от съжителстващи лица и от самотни родители.

Законопроектът може да бъде намерен и коментиран тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt