„Граждански мониторинг за прозрачно управление“ в Русе и Бургас

Начало / Новини / „Граждански мониторинг за прозрачно управление“ в Русе и Бургас
Начало / Новини / „Граждански мониторинг за прозрачно управление“ в Русе и Бургас

„Граждански мониторинг за прозрачно управление“ в Русе и Бургас

От
в Новини

MainLogo_CMYK„Граждански мониторинг за прозрачно управление“ в Русе и Бургас
Форум Гражданско Участие, съвместно с две от своите членски организации – сдружение „Европейски пространства 21“ и „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“, стартира проекта „Граждански мониторинг за прозрачно управление“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

Амбицията на ФГУ и на нашите партньори е да идентифицираме основните слабости и да предложим конкретни стъпки за подобряване на средата и въздействието на гражданското участие в две общини – Русе и Бургас. Това планираме да се осъществи през работата на сформирани специално за целта „граждански контролни екипи“, които ще наблюдават решенията на Общинските съвети и действията на администрацията. На фокус ще бъдат обществени поръчки, общински търгове, управление на общински имоти, предварителна оценка на въздействието на проекторешения на ОбС, устойчивост и съблюдаване на свободата на словото и свободата на изразяване и други.

Чрез анализите на гражданското участие на местно ниво и изхождайки от установените „слаби места“ целим насърчаване на активността и чувствителността на местните общности, както и тяхната ангажираност в планирането и контрола на реализацията на общински проекти и инициативи. На база на анализите ще бъдат изготвени доклади за оценка по разработената от ФГУ методика „Индекс на гражданското участие“ за общините Бургас и Русе. Резултатите от едногодишното наблюдение ще бъдат подложени на широки обществени обсъждания, които да доведат до повече гласност и по-многобройно участие от страна на гражданите и други заинтересовани страни.

***
Двете местни организации са активни членове на мрежата от самото ѝ създаване, с опит в реализацията на множество инициативи, насърчаващи гражданското образование и информираност, активното участие и упражняването на граждански контрол върху изпълнението на местните политики.

***

„Подкрепата за сдружение „Форум Гражданско Участие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Форум Гражданско Участие и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори”.

***

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българоамериканския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt