Граждански Парламент за Зелено Бъдеще на Европа

Начало / Новини / Граждански Парламент за Зелено Бъдеще на Европа
Начало / Новини / Граждански Парламент за Зелено Бъдеще на Европа

Граждански Парламент за Зелено Бъдеще на Европа

Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива организира Граждански парламент за зелено бъдеще на Европа, който ще се проведе на 16 юни от 9:30 до 18:00ч. в Регионална библиотека „П.К. Яворов“, Бургас.

Събитието е част от седем подобни събития, обединени в проект „Парламент за бъдещето на Европейския съюз“. Той се осъществява в Германия, Естония, Португалия, Чехия, Словения, Хърватска и България през периода 2023-2024 г. 

Целта е да бъде надграден процесът на общоевропейска консултация с гражданите на страните-членки, наречен „Конференция за бъдещето на Европа“, който приключи на 9 май 2022 г. Процесът е бил замислен от Европейската комисия и Европейския парламент с цел включване на гражданите в усилията за подобряване на политиките на Европейския съюз в няколко направления, но поради съвпадането на тази общоевропейска консултация с ковид-пандемията, тя не получава достатъчно публичност в страните-членки. 

Настоящият проект се опитва да я допълни, като най-напред запознае гражданите с вече направените предложения, а след това да даде възможност за дискутиране, допълване и изменяне на тези предложения.

Събитието в Бургас има за цел да обсъди и допълни или измени предложенията, направени от „Конференция за бъдещето на Европа“ в област Климат и околна среда.

Начинът на представяне и обсъждане на предложенията ще бъде т.нар. „световно кафе“ – на групи с ротация.

Участниците в Бургас ще бъдат 60, от които 30 от чужбина и 30 българи.

Езикът на Гражданския парламент ще бъде английски. 

Необходимо е българските участници да могат да комуникират на английски език. Не е необходимо да са еколози,  да имат образование или квалификация по темата на събитието, но би било препоръчително да имат интереси към темите на природозащитата, ВЕИ, климатичните политики и други.

За записване за участие: 

E-mail: roza.bozhinova@gmail.com и

bsngi@initiative.bg 

Телефон: 0899888253 и 0899145652.

Инициатива БГ

(Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива)

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt