Гражданското участие е ключово за оценка и изпълнение на макростратегиите в ЕС

Начало / Новини / Гражданското участие е ключово за оценка и изпълнение на макростратегиите в ЕС
Начало / Новини / Гражданското участие е ключово за оценка и изпълнение на макростратегиите в ЕС

Гражданското участие е ключово за оценка и изпълнение на макростратегиите в ЕС

в Новини

На 19 ноември в Брюксел се проведе среща с DG REGIO (Генерална дирекция „Регионална политика“) на Европейската комисия като пряко продължение на усилията на Дунавския форум за гражданско общество за подобряване на включването на гражданските организации в управлението и изпълнението на стратегиите на ЕС на ниво макрорегион. В срещата участваха Jean-Pierre Halkin, Csaba Hende, Roland Mayer-Frei от DG Regio, Щефан Лутгенау от Foster Europe и Дунавския форум, Ива Таралежкова, председател на УС на ФГУ и част от Борда на Дунавския форум, Ирене Лусиус от ВВФ и Дунавския форум, Ася Кавръкова, изпълнителен директор на ECAS и Миклош Барабас от European House.

По време на срещата основните теми, които се обсъдиха от участниците, бяха важността от по-доброто управление и подобряване на разбирането на гражданите и тяхното участие  в политиките на ЕС, както и в регионалната политика и при изпълнение на Стратегията на ЕС в Дунавския регион, в частност. Макростратегиите следват подхода на многостепенното управление и е необходимо да се прилагат принципите на субсидиарност и участие, които са в основата на вземането на решения в ЕС. Активното участие и включване на гражданските организации има потенциала да подобри качеството изпълнението на стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Петият Дунавски ден на участието, който се проведе тази година в София ясно посочи три сфери, където са необходими целенасочени действия:

  1. По-добра комуникация и запознаване на гражданите с целите и изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион
  2. Създаване на фонд с малки проекти за гражданските организации в региона
  3. По-структурирано включване на гражданските организации в оценката и планирането на Стратегията на ЕС за Дунавския регион чрез комитети за наблюдение, например.

Като общ проблем в работата на гражданските организации се препотвърди ограничаването на гражданското пространство, което води до проблеми при финансирането, достъпа до правосъдие, както и в самото съществуване на организациите.

По време на срещата се представиха успешни примери за участие в процесите на вземане на решения, които да могат да служат като основа за включването в работата по Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Представителите на ГД „Регионална политика“ споделиха, че макар гражданският сектор да е разнороден, е изключително важно, особено по отделни политики да говорят с един глас. Обединението с бизнес и други партньори по различни теми би постигнало по-добър резултат.

След срещата участниците се споразумяха да работят по стратегия за застъпничество пред Европейския парламент, идентифициране на потенциални партньори сред бизнеса в рамките на платформата за по-добро управление.

Споделеният опит и възможности за включване ще са част от усилията за подобряване на стратегията и начините й за управление в следващия програмен период.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt