Имат ли какво да кажат на политиците гражданите на обединена Европа?

Начало / Новини / Имат ли какво да кажат на политиците гражданите на обединена Европа?
Начало / Новини / Имат ли какво да кажат на политиците гражданите на обединена Европа?

Имат ли какво да кажат на политиците гражданите на обединена Европа?

в Новини

„Имат ли какво да кажат на политиците гражданите на обединена Европа?” беше основният въпрос, разискван на втората дискусия от Референдум маратона, организиран от Сдружение „Форум Гражданско Участие” и Института за пряка демокрация.

Дискусията се проведе на 10.10.2016 г. (понеделник) от 10.00 до 12.00 ч. в Дома на Европа. Гост на събитието и говорител по темата беше Бруно Кауфман – съосновател и президент на един от водещите институти в областта на пряката демокрация – Институт за Референдуми и Инициативи. Какви бяха някои от най-интересните позиции на г-н Кауфман?

За България и референдума в България
„България успешно върви по пътя на пряката демокрация. Успехът се дължи на това, че българите вече имат възможност да практикуват използването на инструмента референдум, което изгражда компетентност и отношение към пряката демокрация.

„За първи път независим международен институт – Фондация „Бертелсман” е направил сравнение между възможностите на гражданите за пряка демокрация в 41 страни – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и/ или на ЕС.
Швейцария заема първото място безапелационно (с 10 от 10 т.). Следват Латвия, Литва, Словения и САЩ (с резултат 8 т.); няма страна с резултат 9 т.; следват България, Италия и Полша (7 т.). Т.е. това означава, че в България гражданите могат да ползват инструментите „инициатива” и „референдум” по въпроси, които са важни за тях”.

„Това, което се случва в България на този референдум е различно от ситуацията във Великобритания и Унгария. Ако в тези две страни имахме плебисцит (т.е. допитване до народа), чиито инициатор са управляващите, в България предстои истински референдум, иницииран от гражданите. И това е факт, който заслужава уважение”.

”От друга страна, сложните процедури и прагове все още поставят бариери пред инициирането и провеждането на референдуми в България. Решението на ЦИК, че бюлетина за референдума няма да бъде давана на гражданите, освен ако не си я поискат изрично, нарушава тайната на вота. Тъй като повечето, които гласуват в референдума, обикновено гласуват с „ДА”, искайки бюлетината те ще разкрият своите предпочитания. Това решение на ЦИК следва да бъде оспорено и да отпадне.”

За Европа и нейните граждани
“На Европейско ниво политиката започва да става все по-важна тема. Има много нови партии, които активно се включват в политическия дебат. Това прави този дебат много по-богат на гледни точки, респективно – решенията, които се вземат са много по-обмислени, а хората – по-активни”. „Управляващите на европейско ниво дават все по-ясни послания, че модерната демокрация трябва да представлява баланс между пряката демокрация и демокрацията на участието”.

За Европейската гражданска инициатива, въведена през 2012 г.
„Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е успех на гражданското общество в Европа. Всъщност, идеята, че гражданските движения могат да действат заедно доведе до създаването на тази инициатива. „Естествено, ЕГИ не е по-важна от европейската политическа система, но тя до голяма степен е предизвикателство спрямо установената система и мисленето, че „гражданите са просто участници”. Всъщност, гражданите не са просто участници или още по-зле – „шум в системата”, те са активна страна в демократичния процес и би трябвало да се възприемат по този начин от управляващите. Именно поради тази причина ЕГИ е предизвикателство и към законодатеството на европейска ниво”. Може да се каже, че ЕГИ е право на малцинството да внесе теми, които мнозинството да обсъжда”.

„Важно е инициативата да има ясно послание. Много инициативи, които се обсъждат показват, че хората не са щастливи с това, което е, но нямат или не могат да формулират алтернатива, по-добро предложение”.

“Процедурите за ЕГИ са далеч от добри – трябва да бъдат усъвършенствани. 1 милион подписа за внасяне на инициатива са твъърде много. Да не говорим, че се искат прекалено много лични данни, които хората не са склонни да предоставят. Ключово е процедурата за ЕГИ да е опростена, достъпна и атрактивна за гражданите на Европа”.

И още за процедурите:
„Удивително е как нещата могат да се направят невероятно сложни, когато са възможни много по-прости решения. В страни, които имат традиции с определени инструменти се търсят начини процедурите да се опростяват или – да са „citizen friendly”. В Швеция може да се гласува online 5 седмици преди датата на референдума. Но може да се гласува и на самия референдум, защото е напълно възможно в хода на дебатите гражданинът да промени мнението си. Признава се последния вот”.

И последно – за демокрацията
„Демокрацията е система, която гарантира, че малцинството НЕ управлява, но демокрацията НЕ гарантира, че мнозинството управлява”.

„Опознаването и осъзнаването на демокрацията се случва стъпка по стъпка – това е процес, който изисква практикуване”.

„Пряка демокрация не означава „да се питат гражданите”, а означава, че гражданите могат да повдигат теми, които са важни за тях. Знанието, че гражданите могат да повдигат теми, които да се обсъждат от властта прави властите по-представителни”.

“Трябва да сме скромни в очакванията си за резултати, но трябва да сме много амбициозни в поставянето на високи стандарти към прилагането на пряката демокрация”.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt