Индексът на ФГУ е един от добрите примери за развитието на НПО в България

Начало / Новини / Индексът на ФГУ е един от добрите примери за развитието на НПО в България
Начало / Новини / Индексът на ФГУ е един от добрите примери за развитието на НПО в България

Индексът на ФГУ е един от добрите примери за развитието на НПО в България

в Новини

Състоянието на гражданския сектор в България остава непроменено за последните четири години с оценка 3,3, която отново нарежда страната ни в категория „развиваща се устойчивост“. Това каза Любен Панов  от Българския център за нестопанско право (БЦНП) днес при представянето на Индекса за устойчивост на неправителствените организации за 2015 година.

Индексът проследява развитието на гражданските организации в 29 страни от Централна и Източна Европа и Евразия от 1997 година насам. През 2015 г. в изследването са включени 24 държави като са изключени страни от Азия. Последният индекс подрежда   България на осмо място. Областите на изследване са общо 7, като подобрение е отчетено в 3 от тях – застъпничество, организационен капацитет и предоставяне на услуги.

Индексът на гражданското участие в България, който бе разрабтен през 2015 г. от Форум Гражданско Учатие и БЦНП, бе посочен от Любен Панов като един от добрите примери в областа на застъпничеството. Все пак, той посочи и основните изводи от първата оценка на Индекса, измерена през 2015 г., които очертават проблеми като формалните обществени консултации, ниската активност на гражданите в обществените обсъждания и като цяло – малкия ефект от гражданското участие върху вземането на важни решения и формулирането на политики.

Финансовата устойчивост е най-големият проблем пред гражданските организации у нас, които трудно  постигат дългосрочно поставените цели, според Индекса за устойчивост на неправителствените организации за 2015 година. Допълнително утежняващо обстоятелство в тази посока е фактът, че важни  международни източници на финансиране за НПО през последните няколко години като Програмите за НПО с финансовата подкрепа на ЕИП/Норвежкия финансов механизъм и Българо-швейцарската програма за сътрудничество са към своя край и за 2016 г. не се предвиждат допълнителни конкурси за проектни предложения.

Индексът за устойчивост на неправителствените организации за 2015 година може да бъде изтеглен от тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt