Индексът на ФГУ с международно представяне

Начало / Новини / Индексът на ФГУ с международно представяне
Начало / Новини / Индексът на ФГУ с международно представяне

Индексът на ФГУ с международно представяне

в Новини

Председателят на УС на ФГУ Ива Таралежкова представи оценката на Индекса на гражданското участие в България на пленарно заседание на Конференцията на международните неправителствени организации към Съвета на Европа (Conference of International Non-governmental Organisations of the Council of Europe) на 29 януари в Страсбург по покана от президента й Анна Рурка.

Поканата към г-жа Таралежкова дойде след посещение на Анна Рурка и делегация от Конференцията в София, която се срещна с представители на неправителствения сектор в България и имаше за цел да проучи какво е участието на гражданските организации в процесите на вземане на решения. Впоследствие Конференцията излезе с доклад, който се фокусира върху ключови въпроси, като например съществуват ли достатъчно инструменти за гражданско участие, на кой етап от вземането на решения има консултации и по какъв начин гледната точка на гражданските организации се взема предвид. Пленарното заседание на Конференцията дойде след изготвянето на доклада. На него Ива Таралежкова представи изводите и препоръките от направената през 2015 г. оценка на Индекса на гражданското участие в България по методология, изработена от Форум Гражданско Участие.

На базата на събраните данни (от България и идентични от Молдова) Съветът на Европа ще изработи Насоки за гражданско участие, които ще дават препоръки по отношение на консултативните процеси в двете страни.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt