Анализи и разработки

Анализи и разработки

Документи от работните групи, свързани с подготовката на следващия програмен период (2014 – 2020)


ГРАЖДАНИТЕ РЕШАВАТ – Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво

 

 

 Гражданско участие във вземането на решения на местно ниво – рамка

 

Gaps анализ на пропуските в работата на администрацията с гражданското общество и бизнеса.

 

Препоръки за преодоляване на пропуските и за изграждане на механизми за постоянна обратна връзка с гражданите и бизнеса по качеството на административното обслужване.

 

Гражданско общество и публична администрация – Анализ на пропуските, препоръки за развитие.

 

Новите лица на гражданското общество, изследване на Институт Отворено общество.

 

„Нерешените задачи на България“ – основни изводи за България от изследователския проект на Инициативата за европейски политики EUPI към Институт „Отворено общество“ – София „Нерешените задачи на държавите от петото разширяване“

 

Наръчник Европейски  и световни стандарти и препоръки за гражданско участие и превенция на корупцията. Принципи  на ефективното гражданско въздействие върху формирането на политики.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt