Добри примери

 

1. „Спаси гората” – Онлайн система за граждански сигнали в борбата с незаконното изсичане

2.Местна инициатива за по-добра жизнена и туристическа среда в с. Дивчовото, Община Тетевен

3.„Ако можеш помогни и в дома си ме вземи”

4. Ако си способен работи за себе си

5. „Подари играчка, книга и усмивка” – благотворителна инициатива на сдружение „Младежки съвет Тракия” – Пловдив

6. СТОПАНИ – Социален Театър за Овластяване, Подкрепа, Активност и Нормативни Иновации

7. „МОДЕЛ НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТРЕТИЯ СЕКТОР ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ”

8. ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ

9. Въвеждане на нов модел за изграждане на местна политика, публичност и граждански контрол в проект „Информационна система за обслужване на детските градини (ИСОДГ)” на Столична община (СО). ! Проекът е класиран на първо място в конкурса за неправителствена организация с най-успешно реализирана инициатива за гражданско участие. Повече за конкурса вижте в секция „НОВИНИ”.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt