Как разумно да се използват част от парите от хазарта

Начало / Каузи / Как разумно да се използват част от парите от хазарта
Начало / Каузи / Как разумно да се използват част от парите от хазарта

Как разумно да се използват част от парите от хазарта

в Каузи

golden_bell 

Изтекла кауза!

Разширяване на обхвата на дейностите, финансирани с парите от годишните вноски за социално отговорно поведение, които организаторите на хазартни игри внасят в Държавната комисия по хазарта. Такова предложение отправят към министъра на финансите Владислав Горанов и председателя на комисията по хазарта Огнемир Митев група неправителствени организации, сред които и Форум Гражданско Участие.

На 20.03.2015г. Министерството на финансите публикува проект на Наредба, с която се предвижда финансирането на проекти за дейности за социално отговорно поведение. За финансиране на такива проекти могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, а предвидените за финансиране дейности трябва да са в областта на: предпазване на младите хора от хазарт; превенция и лечение на хазартна зависимост; провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.

Ние предлагаме да се разширят целите, за които ще се използват средствата като предлагаме във формулировката да бъдат включени всякакви дейности, насочени към ангажиране на младите хора в спортни, културни, социални, образователни, доброволчески и други инициативи, а не само тези, чиято основна тематика е как да се предпазим от хазарт. Също така считаме, че е добре сред примерните дейности в наредбата да се остави по-широка възможност за финансиране на други идеи, които постигат общественополезни цели.

Предложението ни можете да видите тук, а проекта на Наредба – тук.

Струва ли си тази кауза? Ще доведе ли тя до позитивна промяна?

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt