Какви подходи са подходящи при включване на гражданите?

Начало / Новини / Какви подходи са подходящи при включване на гражданите?
Начало / Новини / Какви подходи са подходящи при включване на гражданите?

Какви подходи са подходящи при включване на гражданите?

в Новини

На 25 октомври от 13:00 до 15:00 часа в залата на Зона 21 ще се проведе работна дискусия на тема: Подходи за включване на заинтересовани страни в диалог за споделена визия за града. Събитието е част от проекта „Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските територии“, който се изпълнява  от Форум Гражданско Участие с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018, в партньорство с „Визия за София“.

Представители на ФГУ, екипа на Визия за София, както и участници и заинтересовани страни от проведените дискусии „Диалози за София“ ще дадат обратна връзка за проведените срещи и използваните подходи. По този начин ще се идентифицират добри модели за активизиране и структурирано включване в дългосрочно планиране и определяне на приоритети и политики в столицата.

Заключенията от дискусията ще бъдат използвани при работата на „Визия за София“ и продължаващото активиране и включване на общности в планирането, както и от екипа на ФГУ като успешни модели за партньорство и работа с институции и граждани. Срещата ще бъде добър повод за анализиране на резултатите от проведените дискусии до момента, подобрение на подходите и генериране на идеи за продължаване на диалозите по важни за града теми.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt