Кампанията по време на референдум не бива да се подценява

Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Кампанията по време на референдум не бива да се подценява
Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Кампанията по време на референдум не бива да се подценява

Кампанията по време на референдум не бива да се подценява

Докладът на ФГУ анализиращ информационната кампания на последния референдум е вече наличен. Изводите и препоръките ще бъдат използвани за следващи стъпки и конкретни предложения за промени в законодателната уредба и практиките на провеждане. 

Какви са основните изводи? 

Анализът показа, че кампанията и посланията имат основно значение при мотивирането на гражданите да участват. Налице са пропуски и предизвикателства, които препятстват практикуването на пряката демокрация. Успехът зависи от комбинация от фактори, но най-вече от процеса на научаване. 

Референдуsuverendum_picмът е силен инструмент на пряката демокрация, който дава възможност на гражданите да повдигат и решават въпроси, които са важни за тях и за държавата, в която живеят. Световната практика е показала, че чрез референдум са вземани ефективни решения и са решавани проблеми, свързани с демократичното развитие. Пряката демокрация, и най-вече осъзнаването,
че гражданите имат право на глас по различни въпроси, оказва дисциплиниращ ефект върху властите.
Пряката демокрация обаче не е панацея за всички проблеми, натрупани в политическата система. За да се използват ефективно нейните инструменти трябва да се изгражда политическа култура и култура на участието.

Какво следва оттук нататък? 

След проведената дискусия на 17.02.2017, екипът на ФГУ ще продължи да събира експертни мнения и да търси начини за подобряване на условията за пряка демокрация в страната.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt