Коментар на ФГУ и БЦНП относно доклад за междинна самооценка в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Начало / Новини / Коментар на ФГУ и БЦНП относно доклад за междинна самооценка в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“
Начало / Новини / Коментар на ФГУ и БЦНП относно доклад за междинна самооценка в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Коментар на ФГУ и БЦНП относно доклад за междинна самооценка в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

в Новини

Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право изпратиха вчера коментар относно подготвената самооценка на правителството по изпълнение на Третия национален план в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“. 

ogp

Третият национален план за действие на Република България е с продължителност от 1.07.2016 до 30.06.2018 г. Една година след стартирането на третия план за действие се извърши междинна самооценка от администрацията за изпълнението на поетите с плана ангажименти. 

Коментари и препоръки може да се изпращат до 28.09.2017 г. 

В писмото си двете организации изразяват своето притеснение относно закъснението на доклада и изпълнението на заложените мерки в рамките на приоритета за гражданско участие. Може да се запознаете с позицията на страницата на Портала за обществени консултации. 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt