Конференция за бъдещето на Европа

Начало / Новини / Конференция за бъдещето на Европа
Начало / Новини / Конференция за бъдещето на Европа

Конференция за бъдещето на Европа

От
в Новини

Председателите на Европейския парламент, на Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия подписаха съвместна декларация, с която се поставя началото на процес по преобразуване на политиките и институциите на ЕС, в който ще могат да участват и граждани и граждански организации от страни членки.

От документа става ясно, че в рамките на конференцията ще бъдат организирани редица събития и дебати – в партньорство с гражданското общество и заинтересованите страни на европейско, национално, регионално и местно ниво, с националните и регионалните парламенти и т.н. Целта е до пролетта на 2022 г. конференцията да състави заключения, за да се предоставят „насоки за бъдещето на Европа“ (с. 3). В Декларацията се посочва още, че обхватът на конференцията ще отразява областите, в които Европейският съюз има компетентност да действа или в които действията на равнище ЕС биха донесли ползи на европейските граждани (с. 5).

За по-обхватното включване на гражданите е предвидено създаването на интерактивна многоезична цифрова платформа, улесняваща участието, като възможността за присъствени срещи на живо също не е изключена въпреки епидемичната обстановка.

Untitled

Информация за график и повече детайли около процеса все още не са известни, но екипът на Форум Гражданско Участие ще следи развитието му и своевременно ще съобщава на своите членове и последователи за възможностите за участие. Следете уебсайта на ФГУ www.fgu.bg,  както и страницата на мрежата във Facebook.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt