Мониторинг на процеса на приемане на национални правила за действие на Регламента за Европейската гражданска инициатива

Начало / Новини / Мониторинг на процеса на приемане на национални правила за действие на Регламента за Европейската гражданска инициатива
Начало / Новини / Мониторинг на процеса на приемане на национални правила за действие на Регламента за Европейската гражданска инициатива

Мониторинг на процеса на приемане на национални правила за действие на Регламента за Европейската гражданска инициатива

Работната група на форум Гражданско участие за работа с институциите на ниво ЕС осъществява  в България мониторинг на процеса на приемане на национални правила, с оглед на въвеждането в действие на Регламента за Европейската гражданска инициатива през април 2012 г.. Целта на наблюдението е да гарантира, че България няма да приеме ограничителни или неефективни правила, които да направят нейните граждани нежелани и/или невъзможни участници в бъдещите Европейски граждански инициативи.

 

Паралелно с мониторинга в България, Институт „Отворено общество“ – София, Democracy International (Германия) и ECAS (Белгия) стартираха допитването сред партньорски организации на инициаторите, във всичките 27 страни-членки с цел проследяване на готовността на отделните държави в ЕС за ефективното прилагане на Регламента от 1 април 2012 г.. Допитването ще позволи да се установят практиките в отделните страни, ще спомогне за унифицирането им и ще идентифицира евентуални спъващи или препятстващи механизми за успешното стартиране на инициативи, съгласно Регламент 211/2011. Междинни резултати ще бъдат представени на конференцията за ЕГИ, организирана от ЕК през януари 2012 г. в Брюксел.
 
Прикачени документи за информация:  

Предварителен  мониторинг на приетите от страните членки национални правила за осъществяване на Регламента за Европейска гражданска инициатива – описание на проекта (на английски език) 

  

Анкетна карта (на английски език)

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt