Мрежата ФГУ отново изразява подкрепата си за промените в ЗЮЛНЦ

Начало / Становища / Мрежата ФГУ отново изразява подкрепата си за промените в ЗЮЛНЦ
Начало / Становища / Мрежата ФГУ отново изразява подкрепата си за промените в ЗЮЛНЦ

Мрежата ФГУ отново изразява подкрепата си за промените в ЗЮЛНЦ

в Становища

Становище в подкрепа на предвидените промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел изпрати до правосъдния министър Христо Иванов мрежата Форум Гражданско Участие (ФГУ). От името на своите членове – повече от 100 неправителствени организации от цялата страна, ФГУ още веднъж поддържа мнението си, че създаването на Съвет за развитие на гражданското общество, както и на Фонд за подкрепа на гражданските организации, предвидено в законопроекта, е стъпка в посока на по-ясната политика и ангажираност на държавата  по отношение на третия сектор. Регламентирането на Съвет за развитие на гражданското общество ще осигури възможност за взаимодействие между представители на гражданските организации и местните и национални власти при вземане на решения по важни за гражданите и организациите въпроси, е записано в текста на становището.  Създаването на Фонд, функциониращ по прозрачен начин, ще даде възможност на добрите идеи, които гражданските организации имат в полза на обществено значими проблеми, да получат подкрепата на държавата.

Прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, също предвидено в законопроекта, пък ще премахне съществуващите тежките и понякога доста скъпи процедури по регистрация в различни институции (окръжни съдилища, регистър БУЛСТАТ и Централен регистър за организациите в обществена полза). Освен това, според становището на ФГУ, воденето на единен електронен регистър на ЮЛНЦ от Агенция по вписванията ще осигури по-голяма прозрачност на дейността на неправителствените организации.

Припомняме, че ФГУ води застъпническа кампания по ЗИД на ЗЮЛНЦ още от края на 2014 г., когато текстовете на законопроекта бяха подложени на обществени консултации.

Срокът на настоящото обществено обсъждане е до 22 юни 2015 г., докогато могат да се изпращат становища и коментари на сайта за обществени консултации.

Целият текст на становището на ФГУ може да бъде намерен тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt