Мрежата ФГУ порасна с още две членуващи организации

Начало / Новини / Мрежата ФГУ порасна с още две членуващи организации
Начало / Новини / Мрежата ФГУ порасна с още две членуващи организации

Мрежата ФГУ порасна с още две членуващи организации

в Новини

Две нови граждански организации се присъединиха към мрежата Форум Гражданско Участие – това са варненското сдружение „Семеен център Мария” и фондация „Граждани срещу бюрокрацията” – София. Заявленията за членство във ФГУ бяха приети от Общото събрание, провело свое заседание на 18 март 2016 г.

LOGO_semeen_centar_Mariq „Семеен център Мария” – Варна е родителска организация, която работи за подобряване живота на деца и лица от рисковите групи като приобщава родителската общност, специалисти и съмишленици. Сдружението разгръща информационни кампании, провежда обучения за родители, които желаят да повишат уменията си в отглеждането на децата си, а също да се включват ефективно в граждански инициативи. Мисията на „Семеен център Мария” е създаване и развитие на подкрепяща среда за подпомагане и  усъвършенстване потенциала на децата и техните семейства. Доставчик е на социална услуга ”Дневен център за възрастни лица с множество увреждания” и успоредно с това, като член на БАЛИЗ, се включва активно в редица граждански инициативи и проекти, свързани с подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства.

Сдружение „Семеен център Мария” беше асоцииран член на ФГУ  и като такъв вече няколко години споделя мисията и приема подхода за сформиране  и поддържане на мрежата като механизъм за активно гражданско участие. Ето как Мария Чанкова, зам.-председател на УС на Сдружение ”Семеен център Мария” изложи мотивите за членство в мрежата ФГУ: „Досегашният ни опит от съвместната ни работа доказва потребността от такова партньорство и силата на обединяване на ресурсите.  Убедени сме, че инициативите за общи действия издигат имиджа на гражданския сектор и като цяло подпомагат институционалното укрепване на отделните организации. Искаме да бъдем част от мрежата ФГУ, която работи за цялостна промяна на средата в която функционират неправителствените организации”.

pisarДругият нов член на ФГУ е Фондация „Граждани срещу бюрокрацията” – организация в обществена полза, чиито цели са свързани с намаляването на административната тежест върху гражданите и бизнеса и намаляването на консумацията на хартия. Основен проект на Фондация „Граждани срещу бюрокрацията” е онлайн платформата Pisar.bg, чрез която всеки ден хиляди граждани създават необходимите им документи и дори регистрират фирми. „Целта ни е всички хора, да могат лесно да създават необходимите документи от ежедневието, без излишни разходи за адвокатски хонорари”, казва управителят на Pisar.bg Стефан Христов и допълва, че другият основен приоритет на фондацията е чрез дейността си да помогне за намаляването на консумацията на хартия. „Опитваме се да го постигнем, като оптимизираме предлаганите документи – като брой страници и форматиране. Това по никакъв начин не променя съдържанието и качеството на документите, но помагаме за спасяването на над 80 дървета от изсичане всяка година!”, обясняват от Фондация „Граждани срещу бюрокрацията”.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt