Мрежата ФГУ порасна с още един член

Начало / Новини / Мрежата ФГУ порасна с още един член
Начало / Новини / Мрежата ФГУ порасна с още един член

Мрежата ФГУ порасна с още един член

в Новини

Една нова организация се присъедини към идеите на ФГУ през последния месец на годината. Фондация “Капитал” стана редовен член на мрежата от над 120 организации от цялата срана, обединени от идеята за засилване на гражданското участие в процесите на вземане на важни политически и обществено значими решения и във формулирането на политики на местно, регионално и национално.

„Капитал” е фондация в обществена полза, учредена през 2003 г., целяща да развива и утвърждава гражданското общество и неговите ценности и да работи за повишаване на професионализма и спазване на етичните норми в медиите. Фондацията подкрепя развитието, професионалната и обществена реализация на млади хора и подпомага образованието и обучението в контекста на ученето през целия живот. Стреми се също да съдейства за устойчивото развитие, в това число на региони, сектори, общности, институции и организации.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt