Механизъм за съгласуване на становища подобрява комуникациите в мрежата

Начало / Проекти / Мрежата в действие / Механизъм за съгласуване на становища подобрява комуникациите в мрежата
Начало / Проекти / Мрежата в действие / Механизъм за съгласуване на становища подобрява комуникациите в мрежата

Механизъм за съгласуване на становища подобрява комуникациите в мрежата

EEA+Grants+-+JPG_compressedСпециален механизъм за изработване и съгласуване на становища и предложения между членовете на ФГУ предвижда осъществяване на постоянна връзка на екипа на ФГУ с всички членове на мрежата. Екипът в момента изработва механизма, който ще урежда въпроса какви са най-ефективните форми на комуникация между 120-те членове на мрежата, който действат в цялата страна. Новият подход за съгласуване на становища ще позволи на мрежата да действа като добре смазана машина при необходимост от реакция по обществено значим проблем.  А освен с членовете на мрежата, екипът на Форума ще търси взаимодействие и с други партньори и коалиции в страната и в ЕС, така че застъпничеството за общи каузи да е още по-ефективно.

Голяма част от решенията ще бъдат вземани на специална затворена платформа на новия сайт на ФГУ, която ще позволява бързо и лесно обсъждане на въпроси, възникнали ad hoc. На същата платформа ще се обсъждат и въпроси по четирите основни теми, по които работи мрежата – „Влияние върху политиките”, „Гражданско участие”, „Общество и медии” и „Работа на европейско ниво”.

Реализацията на тези дейности се случва по проект „ФГУ – мрежата в действие”, който спечели финансиране по Програмата за подкрепа на НПО в България. Целта на проекта е да укрепи и развие мрежата ФГУ, така че като представител на своите членове – повече от 120 НПО от цялата страна, да участва компетентно и активно в мониторинга и формулирането на политики, заедно с местните, регионални и национални власти.

Проектът „Форум Гражданско Участие – мрежата в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Информация за Програмата може да бъде намерена на www.ngogrants.bg.  

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt