На 06.07.2012 година в град София се проведе Учредителното събрание на Форум „Гражданско участие“

Начало / Новини / На 06.07.2012 година в град София се проведе Учредителното събрание на Форум „Гражданско участие“
Начало / Новини / На 06.07.2012 година в град София се проведе Учредителното събрание на Форум „Гражданско участие“

На 06.07.2012 година в град София се проведе Учредителното събрание на Форум „Гражданско участие“

Форум „Гражданско участие“ (ФГУ) бе създаден като неформална мрежа от организации, работещи за включване на гражданите в процесите на вземане на решения и осъществяване на взаимодействие с властите на местно, регионално и централно ниво. През изминалите 3 години членове на ФГУ станаха над 120 български неправителствени организации от цялата страна. През изтеклия период ФГУ доказа силата на обединяването, като изработваше и съгласуваше позиции и защитаваше общи каузи, свързани с местното управление, с регионалното развитие и с развитието на България и на ЕС през следващите години.
2012.07.06С оглед устойчивостта на мрежата и нейната по-голяма ефективност, Координационният съвет, а след него и всички членове на ФГУ по време на Годишната среща на членовете през април 2012 година, се обединиха около идеята за формализирането на форума чрез регистрацията му като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност.
На 06.07.2012 година от 13.00 ч. в зала Две на хотел Рила в гр. София се проведе Учредителното събрание на Форум „Гражданско участие“. Присъстващите 33 организации взеха решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приеха Устав на сдружението и подписаха Учредителния протокол.
Бяха избрани членовете на първия Управителен съвет на ФГУ, който се състои от девет организации:
  • Сдружение „Деветашко плато”, представлявано от Ива Таралежкова;
  • Сдружение „Клуб на нестопанските организации”, представлявано от Невена Маджарова;
  • Фондация „Български център за нестопанско право”, представлявана от Ралица Величкова;
  • Сдружение „Болкан Асист”, представлявано от Славея Христова;
  • Фондация „Център за радио – и телевизионно обучение – ПроМедиа”, представлявана от Десислава Велкова;
  • Асоциация „Съвременни читалища”, представлявана от Георги Петров;
  • Сдружение „Знание”, представлявано от Ралица Попова;
  • Национална мрежа за децата, представлявана от Георги Богданов;
  • Фондация „Европейски институт”, представлявана от Любов Панайотова
За председател на Управителния съвет бе избрана Ива Таралежкова, а заместник-председател е Славея Христова.
Благодарим на всички членове за усилията, без които нямаше да постигнем тези резултати, както и за вашата отзивчивост и колегиалност!

Вярваме, че Сдружение Форум „Гражданско участие“ ще даде нов тласък на развитието на гражданското общество в България!
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt