На 19 ноември ще се проведе среща в Брюксел по темата гражданско участие в Дунавския регион

Начало / Новини / На 19 ноември ще се проведе среща в Брюксел по темата гражданско участие в Дунавския регион
Начало / Новини / На 19 ноември ще се проведе среща в Брюксел по темата гражданско участие в Дунавския регион

На 19 ноември ще се проведе среща в Брюксел по темата гражданско участие в Дунавския регион

в Новини

След успешното събитие в рамките на 5 Дунавски ден на гражданското участие, представители на Дунавския форум за гражданско общество и на ФГУ ще се включат в работна среща с Генерална дирекция Регионална политика на 19 ноември 2018. Повод е разговор за стратегическото включване на гражданското общество в изпълнението на Европейската стратегия за Дунавския регион и другите макрорегионални стратегии. Срещата е и част от усилията на ФГУ за работа на макрорегионално и европейско ниво по темата гражданско участие. 

Screen Shot 2018-11-16 at 09.41.21

Идеята е пряк резултат от заключенията на семинарите, организирани в София и посветени на свиващото се пространство за гражданското общество в Европа и ЕС. Допълнителни усилия са необходими и за по-доброто включване на гражданското общество в изпълнение на Стратегията на ЕС за Дунавския регион чрез:

  1. Участие на граждански организации в структурите за управление на Дунавската стратегия
  2. Отваряне на процеса за по-активно гражданско участие
  3. Организиране на национални и наднационални Дни на участието като форум за събиране на мнения
  4. Микрофинансиране

Аргументите за срещата и необходимостта от разширяване на участието се базират на заключенията от семинарите и Дунавския ден на участието, проведени в София в средата на октомври:

  • Представители на гражданското общество смятат, че Стратегията на ЕС за Дунавския регион не е достатъчно видима за гражданите в страните, които са част от нея. По-добра комуникационна стратегия е необходима за по-добра видимост, изграждане на мрежи, партньорство и участие.
  • Изграждане на капацитет за гражданските организации за по-добро разбиране на философията на макро-регионалните стратегии и по-специално Стратегията за Дунавския регион с цел да подкрепят по-добре комуникационните усилия и стратегия.
  • Наличието на малък фонд за финансиране ще подкрепи усилието на различните участници в процеса – граждански организации, академичните общности, училища, арт-центрове, малки и средни предприятия да изпълняват партньорски проекти в Дунавския регион. Дунавският стратегически фонд за проекти е много добър модел, който да бъде надграден.
  • Процесът на оценка на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и планирането на новия стратегически период е нужно да включва повече участници. За целта консултативен механизъм би подпомогнал по-широкото включване и прозрачност в целия процес на планиране, изпълнение и оценка на Стратегията, като например Комитет за наблюдение или Обществен съвет

Срещата ще се проведе в понеделник, 19 ноември, в Брюксел, с участието на представители на Борда на Дунавския форум за гражданско общество – Щефан Лутгенау, Ирене Лусиус, както и Ива Таралежкова. Очаквайте повече подробности следващата седмица.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt