На 8 март ще има публично обсъждане на промените в ЗЮЛНЦ

Начало / Становища / На 8 март ще има публично обсъждане на промените в ЗЮЛНЦ
Начало / Становища / На 8 март ще има публично обсъждане на промените в ЗЮЛНЦ

На 8 март ще има публично обсъждане на промените в ЗЮЛНЦ

в Становища

Публично обсъждане на предложенията за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) ще се проведе на 8 март от 14 до 16 часа в зала Запад на Народното събрание. Участие в обсъждането ще вземат членове на парламентарните комисии по правни въпроси и по взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите, народни представители внесли предложения за второ четене, представители на Министерство на правосъдието и на Министерство на финансите, както и представители на граждански организации, имащи отношение по темата.

Дневен ред за събитието може да бъде намерен тук.

Желаещите да присъстват трябва да изпратят имената си и ЕГН, длъжността си и организацията, която представляват, заради пропускателния режим в Парламента. Информацията трябва да се изпраща на KVNOJG@parliament.bg до 1 март.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt