На по-добро взаимодействие с граждани ще се обучават в район Панчарево

Начало / Новини / На по-добро взаимодействие с граждани ще се обучават в район Панчарево
Начало / Новини / На по-добро взаимодействие с граждани ще се обучават в район Панчарево

На по-добро взаимодействие с граждани ще се обучават в район Панчарево

От
в Новини

Събитието ще се проведе на 1 и 2 септември т.г. в рамките на инициативата „Пътеводител за обществени консултации“ на Форум Гражданско Участие, подкрепена от Програма „Европа“ 2020 на Столична община.

Двудневно обучение за представители на администрациите и активни граждани в кметствата от район Панчарево ще проведе „Форум Гражданско Участие“ в първите два дни от септември. То е част от проекта „Пътеводител за обществени консултации“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020. Домакин в първия ден е панчаревското читалище „Виделина“. Във връзка с настоящата епидемична обстановка, а и за да се насърчи по-активното използване на съвременните технологии при консултирането с граждани, втората част от обучението ще бъде проведена онлайн. В нея ще бъдат проиграни основни моменти от планирането на традиционни и онлайн обществени обсъждания, включително за по-широкото популяризиране на подобен род взаимодействие между институции и местни общности.

Banner_snapshotЦелта на инициативата е засилване на партньорството между местни власти и граждани и насърчаване на гражданското участие в процеса на вземане на решения в някои от по-малките населени места в Столична община. Проектът ще даде възможност и на администрациите, и на гражданите, отдалечени от общинския център, да използват нови, но и вече работещи механизми и модели за участие. Пример за последното е Наредбата за провеждане на обществени консултации на СО, в чието разработване Форум Гражданско Участие се включи през 2018 г. Извънредната епидемична обстановка поради разпространението на COVID-19, обаче, изведе на преден план необходимостта от по-активно ползване и на алтернативни подходи, каквото именно е онлайн консултирането.

По време на обучението ще бъдат набелязани и теми, които да бъдат поставени на обществени обсъждания по места от район Панчарево в следващите седмици.

 

Проект „Пътеводител за обществени консултации“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020, от  сдружение „Форум Гражданско Участие“.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt