На среща с граждани: Кърджали (за теб)

Начало / Новини / На среща с граждани: Кърджали (за теб)
Начало / Новини / На среща с граждани: Кърджали (за теб)

На среща с граждани: Кърджали (за теб)

От
в Новини

„На среща с граждани“ е нова рубрика в сайта на Форум Гражданско Участие, с която ви представяме акценти от публични дискусии, които ние и наши партньори и съмишленици по места провеждаме – присъствено или онлайн, в общия ни стремеж да активизираме и мотивираме гражданите и институциите в различни населени места към повече взаимодействие при решаването на общественозначими въпроси. Приятно четене!

Инфраструктурни проекти, проекти на нормативни документи, паркове и зелени пространства, мерки за бездомните кучета, презастрояване… Това са само част от темите с обществена значимост, които граждани на Кърджали са посочили, че биха искали община Кърджали да обсъжда с тях.

Предложенията бяха събрани по време на дискусия, организирана съвместно от община Кърджали и сдружение „Кърджали решава“. Организацията е местен партньор на Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право в инициативата за отваряне на все повече възможности за гражданско участие, подкрепена от Фонд Активни граждани – България.

Срещата беше посветена на гражданското участие с два основни фокуса. Първият е предстоящото лансиране на онлайн платформата за консултиране с граждани „Кърджали за теб“. Тя е базирана на софтуера с отворен код Consul, внедряването на който е една от основните дейности в рамките на проекта „Вход за граждани“. Втората голяма тема, обсъдена на 28 май 2021 г. в изложбената зала на местния Общински детски комплекс, бе кои са проблемите и възможните решения в контекста на образованието в Кърджали и по-специално необходимостта от промени в Правилник за удостояване със званието „почетен гражданин на община кърджали“ и за награждаване с морални и материални награди. Събитието беше своеобразна подготовка за провеждане на обществено обсъждане, което предстои да бъде организирано от общината в рамките на проекта по-късно през годината.

Snimki_OO_Kardzhali

Като част от дискусията се провежда и работа в по-малки групи, водена от местния координатор на проекта Росица Средкова, направено е и писмено допитване сред участниците относно ползите и възможностите, които предлагат дигиталните платформи за гражданско участие, каквато е и „Кърджали за теб“.

Данните, събрани чрез анкетата, показват от колко много теми се вълнуват гражданите на Кърджали и имат желание да говорят за тях.

На въпроса За какво бихте използвали платформата „Кърджали за теб” попълнилите анкетата (общо 41 души) дават следните отговори:

– Предложения: 37

– Дебати: 24

– Гласуване: 26

– Съвместно законодателство: 13

– Бюджетиране  с участие на гражданите: 12

– Друго: проблеми в обществото.

Според 33 от участниците успехът на платформата „Кърджали за теб” зависи и от Общината, и от гражданите, а 8 са посочили като отговор от активността единствено на гражданите. 

Този резултат е белег за повишено разбиране относно възможностите и значението на гражданското участие. В комбинация с множеството конкретни идеи за въпроси, които могат да бъдат дискутирани на платформата „Кърджали за теб“, анкетното проучване ни дава основания да очакваме, че новата форма за дигитално взаимодействие с общината ще бъде възприета бързо от местната общност. Това усещане се допълва от много активното участие в проведената дискусия от страна на ученици от град Кърджали. Млади хора са включени и в процеса по изработване на специфичната визия за платформата, като за нея ще бъдат използвани правени от тях снимки и други визуални материали. Скоро се очаква и публично представяне на „Кърджали за теб“ – следете сайта и Facebook страницата на Форум Гражданско Участие за повече информация.

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

Active-citizens-fund

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt