Начало на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България

Начало / Новини / Начало на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България
Начало / Новини / Начало на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България

Начало на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България

В рамките на два месеца неправителствени организации ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области:

„Демокрация, права на човека и добро управление“, „Социално включване и овластяване на уязвими групи“, „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, „Изграждане на капацитет на НПО“.

Текстът на обявлението на конкурса може да бъде изтеглен от тук.

Крайният срок за подаване на проектите е 1 април 2013 г. За да кандидатстват, допустимите неправителствени организации трябва да заявят регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти – ЕСПУП (Electronic Proposal Submission System – EPSS) от страницата на Програмата – www.ngogrants.bg. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЕСПУП/EPSS е 25 март 2013 г.

Подробните насоки за кандидатстване и всички съпътстващи ги приложения са публикувани на www.ngogrants.bg в секция „Как да кандидатствам„.

Програмният оператор ще проведе информационни дни в периода 12 – 26 февруари 2013 г. в градовете Враца, Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас, София. Подробен график за информационните дни може да бъде видян тук

Източник: Институт „Отворено общество“ София 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt