Над 100 човека взеха участие в първото издание на „Диалози за София”, посветено на темата „Небостъргачи и придвижване”

Начало / Новини / Над 100 човека взеха участие в първото издание на „Диалози за София”, посветено на темата „Небостъргачи и придвижване”
Начало / Новини / Над 100 човека взеха участие в първото издание на „Диалози за София”, посветено на темата „Небостъргачи и придвижване”

Над 100 човека взеха участие в първото издание на „Диалози за София”, посветено на темата „Небостъргачи и придвижване”

в Новини

На 27 юни в галерия Структура стартира серията от дискусии „Диалози за София”, организирано от Форум Гражданско участие и Визия за София в рамките на проект „Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските територии” с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2018.

арх_Здравков_Таня_Косева_Бошова

Първото издание беше посветено на взаимосвързаността между планираните и реализирани бизнес зони и придвижването в града. Събитието започна с презентация на обработените от екипа на Визия за София данни по темите и продължи с дискусия с участието на арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община, Евгени Крусев, заместник-кмет по направление „Транспорт и транспортни комуникации” на Столична община, Таня Косева-Бошова – председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради, Юлиян Милев – главен финансов директор и вицепрезидент финанси на Telus International Europe, и Виктор Чаушев – член на УС на сдружение “Градски транспорт и инфраструктура”. Модератори на събитието бяха Форум Гражданско участие, а в отворената дискусионна част взеха участие представители на водещи граждански организации и активисти от сферата на транспорта, градската и околната среда, архитекти и представители на бизнеса, и граждани. На събитието присъстваха и Лилия Христова, обществен посредник на територията на Столична община, Силвия Христова, общински съветник и председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към СОС, Иван Велков, общински съветник, Екатерина Йорданова , общински съветник и председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към СОС, както и Цветомира Георгиева, координатор на програма Европа.

Диалози_за_София_небостъргачи_и_придвижване

Презентация на екип Визия обобщи данни за връзките между големите офис сгради и придвижването и представи карти на концентрацията на инвестиционни проекти за бизнес сгради, както и на мобилността и най-натоварените кръстовища, линии на наземния градски транспорт. От направените анализи стана ясно, че по данни на Плана за устойчива градска мобилност 38% от придвижването в София е от и до работните места, което го прави основен генератор на трафик в София. Картата на бизнес сградите показа, че инвестициите се реализират на локации с удобен достъп, но и в близост до по-подходяща работна ръка. На база представените данни, експертите на екип Визия Калоян Карамитов и Ина Вълканова изведоха тезите:

  • бизнес зони се развиват предимно в райони с разнообразен транспортен достъп и в смесени многофункционални зони (СМФ), които имат удобен достъп, но и са в близост до профилиран човешки ресурс;
  • разреждането на пиковата натовареност в София е възможно чрез целенасочени транспортни политики на компаниите за по-малко автомобилен трафик;
  • за ефективното дългосрочно планиране на града са необходими качествени данни, които трябва да се набавят чрез регулярни изследвания на трафика и локализацията на инвестиционните проекти.

„Картата на локациите на бизнеса от последните години следва бул. Цариградско шосе и бул. България. Въпреки метрото, не се развива централната зона около бул. Тодор Александров. В северните райони на града също няма големи бизнес сгради. С общинско предприятие Софпроект работим по функционален анализ на града. След внимателен преглед трябва да се фокусираме върху инструменти за стимулиране на създаването на истински многофункционални зони, както и за мултифункционалност не само на зоните, но и вертикално – на сградите.”, коментира Здравко Здравков, главен архитект на Столична община.

Като представител на един от големите работодатели в столицата с опит от офиси на различни локации в града Юлиян Милев от Telus International Europe разказа, че освен достъпно местоположение и удобен достъп, ключовото при избор на място за инвестиция или наем е локацията – за привличане и задържане на подходящи служители. Той сподели опита на компанията, която регулярно търси млади хора и предпочита място в близост до университети. Само шест месеца след смяна на офиса с по-централна локация, компанията е регистрирала двойно намаляване на текучеството, а дългосрочната им политика е за стимулиране на ползването на градски транспорт от страна на служителите.

Небостъргачи и придвижване_500_маркера

Заместник-кметът по транспорта Евгени Крусев посочи, че мисленето за достъпността започва от етапа на проектиране на всяка сграда и са необходими много предварителни анализи от страна на бизнеса преди реализация на инвестицията, както и стимулиране на устойчивите начини за придвижване след това. Като председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради, Таня Косева-Бошова посочи, че правят много инвестиции в паркоместа, дори и в душове и кабини за преобличане за колоездачите, но метрото е водещ фактор и в момента няма инвеститор, който би избрал район, далеч от планирана спирка на метрото. Според Виктор Чаушев от сдружение “Градски транспорт и инфраструктура” инвестициите в по-добра мобилност трябва да са комплексни, но първо трябва да се създадат такива транспортни връзки, които могат да “свалят” големия брой хора от личните автомобили. Според него, времето за пристигане е по-важно от комфорта на придвижване и това може да е факторът, който да помогне на градския транспорт да стане основно средство за придвижване в София.

В последвалата отворена дискусия с въпроси, коментари и предложения се включиха над 30 експерти и активисти от публиката, чиито предложения ще бъдат обработени и представени от екипа на Визия за София. Събитието беше предавано на живо във Facebook страницата на инициативата, където и непряко присъстващите граждани можеха да задават своите въпроси и да изкажат мнение по обсъжданите тези.  Дискусията беше модерирана от Ива Таралежкова и Диaна Андреева от Форум Гражданско Участие – мрежа от граждански организации от цялата страна, която насърчава сътрудничеството между НПО, гражданите и местните и национални институции и работи за структурирано гражданско участие във вземането на решения и формулирането на политики.

 

За “Диалози за София”:

“Диалози за София” е поредица от дискусии по важни за Столична община теми, които се провеждат в като част от процеса по създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на града Визия за София. Диалози за София се организира съвместно с Форум Гражданско Участие с подкрепата на програма Европа 2018 на Столична община. Диалозите целят да покажат значението на взаимовръзките между различни тенденции и градоустройствени практики в града, да представят обобщението на наличните данни, и да предизвикат и модерират информиран диалог, въвличайки представители на различни заинтересовани страни, и събирайки различни мнения в търсенето на консенсус и най-ефективни практики и стратегически решения. Първите теми на “Диалози за София”, които ще бъдат обсъдени в тяхната взаимосвързаност, са “Небостъргачи и придвижване”. 

За „Форум за гражданско участие”:

Форум Гражданско Участие е мрежа от граждански организации от цялата страна. Насърчава сътрудничеството между НПО, гражданите и местните и национални институции и работи за структурирано гражданско участие във вземането на решения и формулирането на политики  

За “Визия за София”:

Визия за София е инициатива за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Проектът има амбицията да опише града, в който искаме да живеем и да подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите на взимане на решения всички хора и организации, които участват в създаването на общото бъдеще на София: общински власти, неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани. Задачи на Визията са анализ на моментното състояние на София и създаването на механизми за устойчиво взаимодействие между заинтересованите страни и идентифициране на споделени цели. Проектът е инициатива на Столична община и ще послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050.

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt