НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Начало / Новини / НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И В ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Начало / Новини / НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Общински съвет – Ловеч прие с решение № 265/23.12.2020 г. (публ. на 07.01.2021 г., в сила от 07.01.2021 г.) Наредба за провеждане на обществени консултации за Община Ловеч. Това е един от резултатите от партньорството ни с Община Ловеч в рамките на проекта „Вход за граждани“.

В края на миналата година ви запознахме с проекта на Наредбата, а в началото на 2021 г. нейното приемане вече е факт. Община Ловеч е една от седемте български общини, с които Форум Гражданско Участие заедно с Български център за нестопанско право и още седем местни граждански организации работим в рамките на проекта „Вход за граждани“, подкрепен от Фонд Активни граждани – България.

Инициативата за разработване на Наредбата дойде като резултат от съвместната ни дейност през 2020 г. и по-конкретно по време на обществено обсъждане с граждани, което се проведе онлайн през месец юли 2020 г. Един от приносите в документа е именно това, че Община Ловеч осигурява условия за провеждането на обществени консултации и чрез интернет базирани платформи или приложения [чл. 4 (3)].

Текста на цялата Наредба можете да откриете тук.

 

Active-citizens-fundТази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt