НМД за съединяването на мрежите и постигането на резултати

Начало / Новини / НМД за съединяването на мрежите и постигането на резултати
Начало / Новини / НМД за съединяването на мрежите и постигането на резултати

НМД за съединяването на мрежите и постигането на резултати

Национална мрежа за децата едва ли се нуждае от представяне. За нашата мрежа, която обединява организации по темата гражданско участие е истинско удоволствие да работим с НМД и да обменяме опит и добри идеи. НМД е член на ФГУ от учредителите на мрежата.

Днес говорим с Мария Брестничка, Директор „Развитие на мрежата“ за това какво прави НМД различна и успешна и как две от най-големите мрежи могат да постигнат още заедно.NMD-The-House-of-Children-BG-300x186

„НМД обединява над 140 граждански организации в страната, които работят с и за деца и семейства. Заедно се работи за насърчаването, защитата и спазването на правата на детето. Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават с участието на самите деца и младежи и да са в техен интерес.“

НМД същестува от 2003, а от 2006 е регистрирана като организация. Оттогава има много инициативи, които стават не само популярни, но и поставят правата на децата в центъра на разговора: „Само за последната година организациите, членове на НМД са подкрепили 79 044 деца, 36 577 семейства и 8 262 професионалисти. Мрежата се превърна в най-голямата коалиция от граждански организации в България и обедини сектора, за да застане като равностоен партньор и коректив до държавните институции за по-добри закони, политики и практики за детето и семейството. За времето на своето съществуване, Мрежата участва активно в разработването и прилагането на Визията за деинституционализация и Плана за действие към нея, в резултат на които над 7000 деца са изведени от домовете и други над 13 600 деца и техните семейства са подкрепени, за да не бъдат настанени в институции през последните 6 години. Преди 10 години никой не разбираше какво означава детско правосъдие, а днес, с участието на Мрежата и много от нейните членове, налице е ангажимент от страна на държавата за реформа в тази област. Това ни дава надежда, че децата правонарушители няма да бъдат третирани като престъпници, а ще имат право на подкрепа и шанс за интеграция. Законът за предучилищното и училищно образование също е в нашия фокус и макар несъвършен, е огромна крачка напред в реформата на българското образование. Създадохме Визия за семейна политика и се застъпихме за поемане на ангажимент за разработване на Национална стратегия за детето и семейството. Вече пет години Мрежата наблюдава как държавата изпълнява своите ангажименти към децата и семействата и създавайки независимия доклад „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижите за децата?“ пише оценки, прави препоръки и фокусира общественото внимание към областите, в които правителствата се справят и тези, в които трябва да положат повече усилия.Notebook600x400_21-300x200

А от няколко години развиваме различни модели за автентично участие на децата и младите хора чрез инициативата ни МЕГАФОН

Съвместната ни работа с НМД е начин да постигаме повече, да общуваме и научаваме и да имаме повече влияние за промяна на обществото, в което живеем – ФГУ работи за промяна на средата за по-ефективно и по-успешно гражданско участие на различни нива, а НМД полага целенасочени усилия за подкрепа на детското участие: „Защото няма как да правиш нещо за някого без да си го питал какво мисли за това. Гражданското участие е условие за гарантиране на правата на хората.

Общите ни цели ни водят и към общи планове за бъдещето, а именно по-добро развитие на мрежата и от гледна точка на общото разбиране на гражданското участие и влияние върху политиките. А опитът и успехите на НМД са вдъхновение и за нас.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt