Нови партньорства и идеи се родиха от посещението на ФГУ в Брюксел

Начало / Проекти / Институционално развитие / Нови партньорства и идеи се родиха от посещението на ФГУ в Брюксел
Начало / Проекти / Институционално развитие / Нови партньорства и идеи се родиха от посещението на ФГУ в Брюксел

Нови партньорства и идеи се родиха от посещението на ФГУ в Брюксел

Работно посещение в Брюксел проведоха членове на мрежата Форум Гражданско Участие (ФГУ) в периода 26 – 29.07.2015 г. Целта на пътуването бе мрежата да обмени опит и практики в областта на застъпничеството, да установи контакти с други европейски мрежи в областта на гражданското участие и демократичното управление и да получи  информация за европейски програми и инициативи.

В посетителския център на Европейската комисия (ЕК) групата от ФГУ се срещна с Гиорги Форис, говорител на главна дирекция „Комуникации”, който разказа за структурата и работата на Европейската комисия и Европейския парламент. „Гражданите и демократичният процес” бе темата на презенацията на Алесандро Джиордани, координатор  „Граждански диалог“ в Главна дирекция „Комуникации”. Той запозна представителите на ФГУ с основните инструменти за гражданско участие при отстояване на каузи и оказване на натиск върху институциите по обществено значими проблеми. Третата работна среща в ЕК, с програмния ръководител на Главна дирекция „Регионална политика и благоустройство” Аня Крабач, бе на тема „Регионална политика и стратегия на ЕС за Дунавския регион”. В разговор с  г-жа Крабач председателят на УС на ФГУ Ива Таралежкова сподели слабостите в комуникационната политика в България по отношение на възможностите, които дава Дунавската стратегия. „В България все още липсва достатъчно пълна информация за Дунавската стратегия и често се смята, че мерките обхващат единствено общините по поречието на Дунав, а не цялата страна”, каза председателят на УС на ФГУ. В тази връзка г-жа Таралежкова и г-жа Крабач обмениха идеи за бъдещи контакти и сътрудничество в рамките на идеята за популяризиране на Дунавската стратегия в България.

Програмата на посещението включваше и работна среща с Европейската асоциация за обучение на възрастни (European Association for the Education of Adults). Това е мрежа, обединяваща над 120 организации от 42 страни по света, сред които и един от членовете на УС на ФГУ – Асоциация „Съвременни читалища”. ЕАЕА свързва организации, пряко свързани с обучението на възрасти, и им предоставя услуги като организира различни прояви по теми, свързани с обучението на възрастни, предоставя  информация, подкрепа и провежда застъпничество пред европейските институции.

Третият работен ден бе посветен на среща с Европейската служба за гражданско действие (European Citizen Action Service), която предоставя услуги на мрежа от около 150 граждански организации и граждани. ECAS консултира по проблеми, свързани с прилагането на разпоредбите за гражданските права в ЕС и гражданското участие в процеса на вземане на решения на ниво ЕС. Представителите на ФГУ се срещнаха с екипа на службата и с директора – г-жа Ася Кавръкова, която е един от идейните създатели на ФГУ. Двете мрежи обмениха опит и практики и очертаха идеи за общи застъпнически действия на европейско ниво.

Работното пътуване до Брюксел се осъществи по проект „ФГУ – мрежата в действие”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и бе съфинансирано от Фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt