Новото програмиране на ЕС в България

Начало / Новини / Новото програмиране на ЕС в България
Начало / Новини / Новото програмиране на ЕС в България

Новото програмиране на ЕС в България

Уважаеми Колеги, 

Публикацията “Предизвикателствата пред новото програмиране на фондовете на ЕС в България за периода след 2013 г. на база на анализа на опита от периода 2007–2013 г.” представя резултатите, констатациите и препоръките от анализа на процеса на програмиране на настоящия финансов период 2007–2013 г. и формулира вероятните предизвикателства пред предстоящия процес на национално програмиране в България за целите на фондовете на ЕС в периода 2014–2020 г.

 

 

Можете да я намерите тук.

 

summary

 

 

fonds after 2013

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt