НПО обединяват усилия в подкрепа на Стратегията за гражданските организации

Начало / Новини / НПО обединяват усилия в подкрепа на Стратегията за гражданските организации
Начало / Новини / НПО обединяват усилия в подкрепа на Стратегията за гражданските организации

НПО обединяват усилия в подкрепа на Стратегията за гражданските организации

в Новини

Реализацията на едва 7, или една трета от дейностите, заложени в Стратегията на държавата за подкрепа на развитието на гражданските организации 2012-2015 г., е започнала, като нито една от тях не е завършена. Това показа оценката на изпълнението на Стратегията, представена по време на конференцията „Партньорство в стратегии и действие: гражданските организации и държавата“. Събитието се организира от Български център за нестопанско право, фондация ПАЦЕП, Форум Гражданско участие, Национална мрежа за децата и Български дарителски форум. Целта на форума бе чрез дискусии да бъдат изведени  препоръки в трите области на Стратегията и те да бъдат отправени към държавните институции. Представителите на гражданските организации се обединиха около позицията, че трябва да бъде определен координиращ орган, който да контактува с институциите и да осъществява пълноценен мониторинг. Бе дадено предложение това да е министър-председателят или определен от него ресорен заместник министър – председател. На преден план излезе и необходимостта от организирането на кампания, която да запознае държавните институции със същността и съдържанието на Стратегията. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че трябва да бъде отделен бюджет, който да осигури нормалното й изпълнение, както и да бъде изработен нов петгодишен план за изпълнение на Стратегията.

Участниците в конференцията се ангажираха да предприемат определени стъпки в подкрепа на Стратегията, като например да популяризират петицията за закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ и да настояват пред народните представители по места да подкрепят предложенията за учредяване на Съвет за развитие на гражданското общество и на Фонд за подкрепа и те да бъдат  включени в обсъжданията в Парламента.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt