Общественият съвет към КВНОЖГ на НС отправи становище към МС по отношение на отвореното управление в България

Начало / Новини / Общественият съвет към КВНОЖГ на НС отправи становище към МС по отношение на отвореното управление в България
Начало / Новини / Общественият съвет към КВНОЖГ на НС отправи становище към МС по отношение на отвореното управление в България

Общественият съвет към КВНОЖГ на НС отправи становище към МС по отношение на отвореното управление в България

Има ли открито управление в България? Това е основният въпрос след представянето на  Независим доклад за напредъка на България по Партньорство за отворено управление веднага предизвика реакции на гражданските организации. Темата бе и във фокуса на заседанието на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите, което се проведе на 10 юли 2018. 

IMG_20180710_101212_HDR

Правителството си бе поставило за цел да подобри прозрачността, отчетността и гражданското участие в множество области – от достъпа до информация по интернет и електронното управление през обществените консултации и подобряването на средата на гражданските организации до мерките за борба срещу корупцията. Изглежда обаче „в България стратегиите по принцип не се спазват“, както отбеляза Ивайло Хлебаров от Екологично сдружение „За Земята“. В първата година на Третия план за действие по международната инициатива Партньорство за отворено управление (ПОУ) бяха изпълнени изцяло или съществено само около 1/3 от правителствените ангажименти.

В скоро започващия Четвърти план за действие по ПОУ правителството трябва да продължи да се отворя към гражданите като: 1. създаде редовен форум за обсъждане на ангажиментите с гражданското общество; 2. да елиминира (или поне намали) „забравените“ ангажименти като подобри институционалната си памет; 3. да работи с Народното събрание за публикуването в интернет на пълните (консолидираните) текстове на законодателството с правна сила; 4. да въведе валидни граждански е-петиции и инициативи по интернет и с Народното събрание да подобри Закона за прякото участие на гражданите; 5. да помогне на големите общини да преведат бюджетите си на човешки език, достъпен за всички граждани.

Голяма част от ангажиментите от Третия план за действие на България по международната инициатива ПОУ се съсредоточиха върху подобряването на информационните технологии и е-услуги. Често обаче бе пренебрегван факта, че е-управление не означава по-открито за гражданите управление. Преминаването на една услуга от хартиена в електронна форма носи улеснение за ползвателите, но не прави задължително институциите по-прозрачни или отчетни за гражданите. Изключение от този принцип е пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел, която макар и да среща някои трудности, върви успешно и би трябвало да представи добра картина на активния граждански сектор след приключването си (ангажимент 1.1.6.).

Друг проблем на изпълнението на плана за действие е, че покрай смяната на правителства в периода 2016-2017 г. следите, а понякога и идеите, на някои ангажименти бяха загубени. Например, не е ясно кой е трябвало да задвижи изработването на промени в Закона за обществените поръчки с цел разкриване на крайния собственик на кандидатите за големи договори с държавата (ангажимент 5.1.5.). Не е ясно как трябваше да се приложи от администрацията и какво въобще е колаборативният метод design thinking (ангажимент 4а.1.4.).

За сметка на трудностите и липсата на редовен форум за обществено обсъждане на ангажиментите и тяхното прилагане, правителството постигна известно сътрудничество  гражданското общество във фазата на планирането – от 37-те ангажимента, включени в Плана за действие, седем бяха предложени от граждански организации. Правителството оповести предварително консултациите и популяризира отчасти инициативата чрез конференции и чрез публикации във Facebook.

Усилията на администрацията за централизиране и координиране на процеса в Министерския съвет трябва да бъдат подкрепени. Наред с продължаващото развитие на политиката за отворени данни в бъдеще правителството е добре да насочи вниманието си към по-целенасочени и амбициозни ангажименти пряко подобряващи достъпа до информация, отчетността на институциите и гражданското участие във вземането на решения.

IMG_20180710_105414_HDR IMG_20180710_104733

Становище на Обществения съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в Народното събрание

Независимият доклад за напредъка на България по Третия план за ПОУ бе представен от изследователя Стефан Ангелов на 10.07.2018 г. пред Обществения съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в Народното събрание. По време на обсъждането участниците отбелязаха липсата на представител на Министерския съвет и на неговата администрация в заседанието. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация, отбеляза, че в създаването и изпълнението на плановете за действие по ПОУ досега липсва реално сътрудничество между правителство и гражданско общество. Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи, наблегна на липсата на обратна връзка при изготвянето на плановете за действие и на информация защо някои мерки, предложени от гражданското общество се приемат, а други не.

В резултат на дискусията председателката на Обществения съвет към КВНОЖГ Ива Таралежкова, представител на Форум Гражданско участие, предложи три препоръки към Министерския съвет, които Общественият съвет гласува и прие:

  1. С цел координация и яснота при подбора на мерките в плана, да се осигури широк форум за обсъждане и приемане на Четвъртия план за действие с представителството на различните заинтересовани страни: администрацията, бизнеса и представители на гражданските организации. Отделните представители може да работят и в отделни работни групи, но преди окончателното приемане на Плана, той да бъде обсъден съвместно от всички.
  2. Да бъдат въвлечени в разработването и изпълнението на Плана представители и на трите власти: законодателна, изпълнителна и съдебна, както и специално да се положат усилия за привличането на представители на местните власти.
  3. Да бъде определен представител на администрацията за всяка от тематичните области в Четвъртия план, който да има ангажимент на всеки 3 месеца да организира среща с представители на отговорните за изпълнението на мерките институции и заинтересованите граждански организации.

 

Докладът може да бъде намерен и на адрес https://bit.ly/2u79OOs

Партньорство за отворено управление събира реформаторите в правителствата и лидерите на гражданското общество с цел да създадат планове за действие, които правят правителствата по-приобщаващипо-отговорни и по-отчетни.

Независимият механизъм за оценка на ПОУ следи всички планове за действие с цел да се гарантира, че правителствата следват ангажиментите си. Лидерите от гражданското общество и правителствата използват оценките за отразяване на техния собствен напредък и за да определят дали действията им са имали въздействие върху живота на хората.

За повече информация: Стефан Ангелов, Независим изследовател за България към Независим механизъм за оценка Партньорство за открито управление

тел. 0898/220-897

ел. поща st_anguelov@hotmail.com

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt