ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ КВНОЖГ С ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТНОСНО ПРОЕКТОЗАКОН ЗА БЮДЖЕТ 2021

Начало / Новини / ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ КВНОЖГ С ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТНОСНО ПРОЕКТОЗАКОН ЗА БЮДЖЕТ 2021
Начало / Новини / ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ КВНОЖГ С ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТНОСНО ПРОЕКТОЗАКОН ЗА БЮДЖЕТ 2021

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ КВНОЖГ С ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТНОСНО ПРОЕКТОЗАКОН ЗА БЮДЖЕТ 2021

От
в Новини, Становища

Във връзка със Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29.10.2020 г., Общественият съвет към КВНОЖГ на свое заседание на 04.11.2020 г. обсъди предвидените субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ и констатира множество неясноти около принципите и начините за финансиране на граждански организации, липса на ясен ангажимент за работата на Съвета за развитие на гражданското общество и пр.

В официално писмо до зам. министър-председателя Томислав Дончев и министъра на финансите Кирил Ананиев членовете на Обществения съвет настояват за:
1. Изготвяне на граждански бюджет и обосновка от всяко министерство, което предвижда в бюджета си субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел.
2. Информация за конкретни мерки и политики, които се предвиждат в подкрепа на гражданските организации и инициативи за справяне с кризата – от Бюджет 2021 и чрез проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България.
3. Информация кога и как ще заработи Съветът за развитие на гражданското общество и фондът, предвиден към него по силата на ЗЮЛНЦ.

Пълният текст на писмото е достъпен тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt