Обществено обсъждане на „Националната програма за развитие: България 2020“

Начало / Новини / Обществено обсъждане на „Националната програма за развитие: България 2020“
Начало / Новини / Обществено обсъждане на „Националната програма за развитие: България 2020“

Обществено обсъждане на „Националната програма за развитие: България 2020“

Разработеният първи вариант на стратегическа част на „Националната програма за развитие: България 2020“ представя общата рамка на политиките за развитие на Република България до края на 2020 г. и се публикува за поставяне на начало на широк обществен дебат по тези политики.
 
Разработени са стратегии за всеки от приоритетите, чрез които да се определят основните двигатели на растежа, посоката на реформите в ключови сфери на социално-икономическия живот, както и да се посрещнат предизвикателствата, пред които е изправена българската икономика както в средносрочен, така и в дългосрочен план.
 
През месец април 2012 г. ще бъде организирано публично събитие за обсъждане предложения документ, на което ще бъдат поканени широк кръг социално-икономически партньори, НПО, представители на академичните среди и  гражданското общество.
 
Писмени коментари по текста на стратегията се приемат в срок до 23 април 2012 г., 17:30 ч. на e. mail:  s.koleva@government.bg.
 
Обществената онлайн консултация на проекта се намира на Портала за обществени консултации – http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=537
 
 
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt