Обществено обсъждане на Стратегията за подкрепа и на механизма за финансиране на гражданския сектор

Начало / Новини / Обществено обсъждане на Стратегията за подкрепа и на механизма за финансиране на гражданския сектор
Начало / Новини / Обществено обсъждане на Стратегията за подкрепа и на механизма за финансиране на гражданския сектор

Обществено обсъждане на Стратегията за подкрепа и на механизма за финансиране на гражданския сектор

На 26.06.2012 г. в Министерски съвет се състоя дискусия за обсъждане на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 – 2015 г. и Визията за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор. В обсъждането взеха участие над 60 представители на гражданския сектор и национално представени организации на хора с увреждания, както и представители на Президента на Република България, Народното събрание, администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите и Министерството на правосъдието.

Дискусията бе открита и водена от министъра по управлението на средствата от ЕС Томислав Дончев, който представи необходимостта от подготовката на двата документа за развитието на гражданския сектор в България, както и извършеното до момента. Проектите на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 – 2015 г. и Визията за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор бяха представени от името на работната група от г-н Любен Панов, програмен директор в Българския център за нестопанско право, а г-жа Мирела Тотева, съветник в кабинета на Министъра по управление на средствата от ЕС, представи основните области към които са насочени над 130-те предложения и коментари, направени от 44 организации по време на общественото консултиране – механизъм за координация, период на действие, единен регистър на НПО, механизъм на разработване на политики, дарителство, данъци и финансиране.

В интензивната дискусия, продължила повече от два часа бяха детайлно обсъдени проектите на Стратегията и механизма за финансиране и вижданията на различните участници по тях. Особено внимание бе обърнато на темите за структура, която да координира дейността в тази сфера и механизма за контрол. Беше коментиран въпросът за разликата между юридическите лица с нестопанска цел в частна и обществена полза. Бе направено предложение за разработване на информационна система за гражданските организации, аналогична по функционалност и организация на Търговския регистър.

 

Форум „Гражданско участие“ представи своето становище относно проекта на Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 – 2015, което бе предварително консултирано с над 120-те граждански организации, които членуват в него.

След отразяване на резултатите от обсъждането, двата документа ще бъдат разгледани до края на месец юли 2012 г. от Съвета за развитие и предложени за приемане от Министерски съвет.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt