Общо събрание на ФГУ 2022

Начало / Новини / Общо събрание на ФГУ 2022
Начало / Новини / Общо събрание на ФГУ 2022

Общо събрание на ФГУ 2022

От
в Новини

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от Устава на Сдружение „Форум  Гражданско Участие“, след взето решение по време на проведено свое заседание от 22.02.22 г., Управителният съвет на ФГУ свиква редовно отчетно-изборно Общо събрание на сдружението на 29 март 2022 г. (вторник) от 16:00 часа в гр. София, при следния

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността и финансите на ФГУ за 2021 година;
  2. План и бюджет на ФГУ за 2022 година;
  3. Избор на нови членове на управителния съвет на сдружението;
  4. Промени в Устава на сдружението;
  5. 5. Други.

Заседанието ще се проведе в хотел „Хемус“, бул. „Черни Връх“ № 25, зала „Преслав“, при спазване на противоепидемичните мерки.

При липса на кворум, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 17:00 часа.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt