Общо събрание на ФГУ през септември

Начало / Новини / Общо събрание на ФГУ през септември
Начало / Новини / Общо събрание на ФГУ през септември

Общо събрание на ФГУ през септември

От
в Новини

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от Устава на Сдружение „Форум  Гражданско Участие“, Управителният съвет свиква редовно Общо събрание на сдружението на 10 септември 2021 г. (петък) от 11:00 часа в гр. София, при следния

Дневен ред:
1. Отчет за дейността и финансите на ФГУ за 2020 година;
2. План и бюджет на ФГУ за 2021 година;
3. Членство – нови членове, членски внос, насърчаване на членството в мрежата;
4. Обсъждане на приоритетите за работа на мрежата;
5. Други.

С оглед на динамичната епидемиологична обстановка заседанието ще се проведе в откритото пространство на Кино и Бар „Кабана“, площад „България“ 1 (на ъгъла на ул. „Фритьоф Нансен“ и бул. „Патриарх Евтимий“, парк на НДК) и при спазване на противоепидемичните мерки.

При липса на кворум, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 12:00 часа.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt